Đối thoại TPP 2016 | KPMG | VN

Hội thảo “Đối thoại TPP - Cơ hội nào cho doanh nghiệp tại Việt Nam”

Cơ hội nào cho doanh nghiệp tại Việt Nam

17-03-2016, 8:30SÁNG - 12:00CHIỀU, ICT

KPMG Việt Nam, phối hợp với VCCI – Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi hội thảo Đối thoại TPP - Cơ hội nào cho doanh nghiệp tại Việt Nam, đã thu hút sự tham dự của các đại diện của hơn hơn 200 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp địa phương cùng các cơ quan ban ngành.

Trong số các khách mời danh dự của hội thảo có Ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán TPP Việt Nam – cũng là diễn giả chính trong buổi đối thoại.

Hội thảo đã cung cấp tổng quan về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, những tác động tiềm tàng đến môi trường kinh doanh, cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Hội thảo cũng là một diễn đàn để diễn giả và các lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm và thảo luận trực tiếp về hiệp định.

Liên hệ

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi