Find an adviser near you | KPMG | VN

Liên hệ chuyên gia của KPMG

Liên hệ chuyên gia của KPMG

Liên hệ chuyên gia của Bộ phận Doanh nghiệp Tư nhân gần bạn.

Liên hệ chuyên gia của Bộ phận Doanh nghiệp Tư nhân gần bạn.

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp của bạn hoạt động không theo những khung giờ làm việc thông thường. Các chuyên gia của chúng tôi làm việc 24/7, hoạt động trên khắp 156 khu vực và lãnh thổ trên toàn cầu, và luôn sẵn sàng để giúp bạn và doanh nghiệp của mình phát triển và không ngừng vươn cao trên thị trường quốc tế.  

Chương trình KPMG NEXT

Đưa bạn và doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới!

 
Tìm hiểu

(Tiếng Anh) Báo cáo tương tác

Phát triển doanh nghiệp gia đình từ nguồn vốn của các nhà đầu tư cá nhân.

 
Tìm hiểu

Doanh nghiệp Tư nhân

Cùng bạn phát triển và vươn cao.

 
Tìm hiểu

Kết nối cùng chúng tôi