Ngành Năng lượng | KPMG | VN

Ngành Năng lượng

Ngành Năng lượng

Bộ phận chuyên ngành của KPMG làm việc với các tổ chức lớn thuộc liên quan đến năng lượng để ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Bộ phận chuyên ngành của KPMG có thể ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Bộ phận chuyên ngành Năng lượng của KPMG làm việc với các tổ chức lớn thuộc nhiều ngành liên quan đến năng lượng để ứng phó với các vấn đề và xu hướng kinh doanh.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đặc thù cho ngành Dầu khí, Điện và Tiện ích.

Ấn phẩm

Các báo cáo và các ấn phẩm chuyên ngành thể hiện sự thấu hiểu của chúng tôi...

 
Tìm hiểu
Global Energy Conference

Hội nghị Năng lượng toàn cầu

Hội nghị Năng lượng Toàn cầu KPMG thường niên lần thứ 13 (GEC)

 
Tìm hiểu

Viện Năng lượng Toàn cầu KPMG

Là một thành viên của viện, bạn sẽ được tham gia vào những buổi webcast và sự kiện trực tuyến về các vấn đề quan trọng nhất hiện nay.

 
Đăng ký cập nhật

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi