Ngành Hóa chất | KPMG | VN

Ngành Hóa chất

Ngành Hóa chất

Bộ phận chuyên ngành Hóa chất của KPMG cung cấp cho khách hàng những kiến thức chuyên sâu và hiểu biết sâu sắc về ngành hóa chất tại Việt Nam.

KPMG cung cấp cho khách hàng những kiến thức chuyên sâu và sâu sắc về ngành hóa chất...

Tình hình cạnh tranh của ngành hóa chất thay đổi rất nhanh. Khí đá phiến (shale gas) tại Mỹ đang là mặt hàng thúc đẩy nguồn cung của ngành hoát chất hướng về phía Tây. Trong khi đó, nguồn cầu của ngành này tiếp tục chuyển sang các thị trường mới nổi, mặc dù với tỷ lệ tăng trưởng rất bấp bênh. Điều đó có nghĩa là các thị trường hấp dẫn nhất đang thay đổi theo từng năm.

Ấn phẩm

Các báo cáo và các ấn phẩm chuyên ngành thể hiện sự thấu hiểu của chúng tôi...

 
Tìm hiểu

Đăng ký vào Viện hóa chất Toàn cầu

Là một thành viên, bạn có thể thấu hiểu sâu sắc những bản chất có giá trị về các chủ đề kinh doanh và các vấn đề quan trọng của ngành.

 
Đăng ký cập nhật

Tạp chí REACTION

Tạp chí tập trung vào những vấn đề trọng tâm tác động đến ngành công nghệ và ngành hóa chất.

 
Tìm hiểu

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi