Ngành Hàng tiêu dùng | KPMG | VN

Ngành Hàng tiêu dùng

Ngành Hàng tiêu dùng

Bộ phận Thị trường Hàng Tiêu dùng của KPMG gồm các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, làm việc tại các công ty thành viên trên khắp thế giới.

Bộ phận Thị trường Hàng Tiêu dùng của KPMG gồm các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm...

Bộ phận Thị trường Hàng tiêu dùng của KPMG cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cũng như hàng xa xỉ.

Tại KPMG, điều quan trọng đối với chúng tôi là làm việc với khách hàng để xây dựng các bước chiến lược nhằm chuyển đổi doanh nghiệp thành công. Chúng tôi làm việc với quý vị để thích nghi và tận dụng các xu hướng được định hình bởi môi trường luôn thay đổi nhanh hiện nay.

Với kinh nghiệm sâu rộng về ngành cùng với khả năng hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức chuyên sâu, các chuyên gia giỏi nghiệp vụ của chúng tôi là đội ngũ hàng đầu trong cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của các công ty hàng tiêu dùng.

Agribusiness Agenda - Thriving in exhilarating times

The primary sector will be at the centre of change with the fourth industrial revolution.

 
Tìm hiểu thêm

Liên hệ

An Appetite for Change

Key trends driving innovation in the restaurant industry.

 
Tìm hiểu thêm

ConsumerCurrents 21

Dynamic markets present the greatest opportunity facing retailers and brands today.

 
Tìm hiểu thêm

2016 Consumer Executive Survey: The omni business model

Companies are becoming digital-first, customer-centric, fully integrated omni businesses.

 
Tìm hiểu thêm

Featured Articles - Consumer Markets

KPMG's trusted source of consumer market information...

 
Tìm hiểu thêm

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi