Báo cáo minh bạch của KPMG Việt Nam

Báo cáo minh bạch của KPMG Việt Nam

Báo cáo minh bạch của chúng tôi báo cáo về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của KPMG tại Việt Nam.

Báo cáo minh bạch của KPMG báo cáo về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của KPMG Việt Nam.

Báo cáo minh bạch của KPMG Việt Nam đề cập đến cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của KPMG tại Việt Nam cũng nhưng quy trình quản lý chất lượng và và chuẩn mực chính trực mà chúng tôi áp dụng cho tất cả dịch vụ của mình, bao gồm kiểm toán theo luật định.

Chúng tôi tin tưởng rằng bạn tìm thấy báo cáo của chúng tôi hữu ích trong việc tìm hiểu cách thức chúng tôi quản lý công ty, để đảm bảo chất lượng của các dịch vụ, cụ thể là chất lượng dịch vụ kiểm toán. Chúng tôi thực sự hy vọng báo cáo này cũng sẽ cung cấp cơ hội cho các bên hữu quan đưa ra ý kiến ​​phản hồi và chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến ​​của bạn để cải thiện chất lượng của các thông tin được trình bày trong tài liệu này trong những năm tới.

2016:

  • Báo cáo minh bạch - 2016 (theo qui định tại Điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và Điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính)
  • Báo cáo minh bạch - 2016 (theo qui định tại Điều 40 Hướng dẫn số 2006/43/EC của Nghị viện Châu Âu)

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

Về KPMG tại Việt Nam

KPMG Việt Nam thành lập năm 1994

 
Tìm hiểu thêm

Sự kiện và Hội thảo

KPMG hỗ trợ hàng loạt các hội thảo chuyên ngành. Chúng tôi luôn chào đón bạn ...

 
Tìm hiểu thêm