Ban Lãnh đạo | KPMG | VN

Đội ngũ Lãnh đạo

Đội ngũ Lãnh đạo

Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng để có được thấu hiểu sâu sắc về thị trường và để đưa ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hang để có được thấu hiểu sâu sắc về thị trường...

Về KPMG tại Việt Nam

KPMG Việt Nam thành lập năm 1994

 
Tìm hiểu thêm

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính, và kiến thức ngành.

 
Tìm hiểu thêm

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi