Giới thiệu | KPMG | VN

Giới thiệu

Giới thiệu

KPMG là một trong những công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn khách hàng quốc tế và trong nước.

KPMG là một trong những công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam...

Tổng quan

Tổng quan

KPMG cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và pháp lý. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.

Trách nhiệm xã hội

Cam kết với cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi của KPMG.

 
Tìm hiểu

Đội ngũ Lãnh đạo

Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng để có được thấu hiểu sâu sắc về thị trường và để đưa ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp.

 
Tìm hiểu thêm

Giải thưởng và Danh hiệu

Chúng tôi đã được công nhận với nhiều giải thưởng và danh hiệu trong suốt những năm qua.

 
Tìm hiểu thêm

Giá trị & Văn hóa

Giá trị & Văn hóa

Yếu tố cốt lõi của văn hóa đa dạng tại KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

Liên hệ

Truyền thông

Kênh truyền thông chính thức của KPMG Việt Nam là nơi bạn có thể tìm được tin tức và thông tin báo chí của KPMG Việt Nam.

 
Tìm hiểu

Tuyển dụng

Khám phá cơ hội làm việc trên thế giới phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn tại KPMG.

 
Tìm hiểu