Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT | KPMG | VN
close
Share with your friends

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT giúp khách hàng sắp xếp hoạt động dự án với chiến lược kinh doanh chính và xác định, quản lý rủi ro.

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT giúp khách hàng sắp xếp hoạt động dự án.

Danh mục các dự án CNTT và kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và liên quan lẫn nhau. Các dự án này thường thu hút các khoản đầu tư đáng kể và sự quan tâm của các bên liên quan có uy tín. Các Ban Quản lý Dự án quan tâm đến khả năng xảy ra thất bại lớn của dự án và đang tăng cường tìm kếm một quan điểm độc lập về các rủi ro của dự án.

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT giúp các khách hàng điều chỉnh các hoạt động của dự án cho phù hợp với các chiến lược kinh doanh chủ yếu, xác định và quản lý rủi ro.

Các chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ việc thực hiện và giúp các khách hàng củng cố được năng lực tổ chức và đạt được hiệu suất dự án lớn hơn để họ có thể thu được kết quả mong muốn.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ Tư vấn Dự án CNTT của chúng tôi gồm có:

  • Hỗ trợ Văn phòng Quản lý Chương trình (PMOA)
  • Hỗ trợ Quản lý Dự án Lớn (LPMA) 
  • Đánh giá và Theo dõi Rủi ro Dự án (PRA&M) 
  • Hỗ trợ Yêu cầu Kinh doanh 
  • Hỗ trợ Chọn lựa

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Liên hệ