Chiến lược và hiệu quả hoạt động CNTT | KPMG | VN
close
Share with your friends

Chiến lược và hiệu quả hoạt động CNTT

Chiến lược và hiệu quả hoạt động CNTT

Các chuyên gia tư vấn về chiên lược và hiệu quả hoạt động của KPMG cam kết giúp đỡ khách hàng hiện thực giá trị kinh doanh dựa vào phận CNTT

Các chuyên gia của KPMG cam kết hiện thực giá trị kinh doanh dựa vào phận CNTT.

Ngày này hầu hết các tổ chức đều phụ thuộc lớn vào công nghệ thông tin (CNTT) và chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tính tin cậy, hiệu quả và mức độ đáp ứng của CNTT. Tuy nhiên, mặc dù đã có sự chú trọng và đầu tư lớn vào các nền tảng và phần mềm cao cấp với mục đích nâng cao hiệu suất và hiệu quả, ban lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức vẫn chưa thực sự hài lòng.

Các chuyên gia tư vấn về Chiến lược và Hiệu quả Hoạt động của KPMG cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa nhiều hơn nữa các giá trị doanh nghiệp dựa vào bộ phận CNTT của họ. Chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng phát triển bộ phận CNTT theo đúng mong muốn để góp phần trực tiếp vào việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc chuyên sấu trong lĩnh vực hoạt động, chiến lược và quản trị CNTT.

Các chuyên gia của chúng tôi thành thạo trong việc hoạch định chiến lược, kết hợp mục tiêu kinh doanh và phát triển tổ chức cũng như quản lý danh mục, quản lý nguồn lực, quản lý chương trình và xác định hiệu quả hoạt động. Chúng tôi giúp các tổ chức xây dựng các quy trình được cấu trúc để họ có thể tiết kiệm đáng kể chi phí triển khai CNTT với các lợi ích có thể xác định được và cải thiện lợi ích thu được.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ Chiến lược CNTT và Hiệu quả Hoạt động:

  • Dịch vụ Chiến lược CNTT
  • Dịch vụ Quản lý  CNTT và Hiệu quả Hoạt động CNTT 
  • Dịch vụ Thiết kế cho hoạt đông kinh doanh 
  • Dịch vụ Phân tích Hoạt động và Hiệu quả Hoạt động

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Liên hệ