Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng | KPMG | VN
close
Share with your friends

Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng

Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng

Chuỗi cung ứng hoàn hảo có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động tài chính của một tổ chức.

Chúng tôi giúp khách hàng củng cố hiệu suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng của họ.

Chuỗi cung ứng hoàn hảo có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động tài chính của một tổ chức. Việc không thể đưa đúng sản phẩm cần thiết tới đúng địa điểm, đúng thời điểm có thể làm tê liệt các tổ chức, tổn hại các mối quan hệ và giảm sút lợi nhuận.

Chúng tôi giúp khách hàng củng cố hiệu suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng của họ, giảm chi phí hoạt động và chuyển đổi các quy trình hoạt động.

Lợi ích của một chuỗi cung ứng hiệu quả bao gồm:

  • Hiệu quả hoạt động được cải thiện
  • Các quy trình hoạt động và quy trình của chuỗi cung ứng linh hoạt hơn 
  • Cán cân cung và cầu được đơn giản hóa, tăng tính minh bạch và giảm tính phức tạp, do đó giúp cho việc ra quyết định hiệu quả hơn 
  • Dự báo về cầu chính xác hơn, giúp cải thiện các mức dịch vụ khách hàng được trong khi vẫn duy trì được mức tồn kho chung thấp 
  • Giảm đáng kể mức tồn kho và chi phí hậu cần

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Mặc dù các ngành công nghiệp có tính chất khác nhau, các khó khăn chính của chuỗi cung ứng lại giống nhau trong tất cả các ngành nghề. Chúng tôi làm việc cùng với khách hàng nhằm giúp họ:

  • phát triển các chuỗi cung ứng tinh giản, nhanh nhạy và chi phí hiệu quả 
  • hiểu về khả năng sinh lợi của sản phẩm, hiểu khách hàng và con đường đến thị trường 
  • Quản lý hàng tồn kho và vốn hoạt động của chuỗi cung ứng 
  • Xác định và giảm thiểu rủi ro của chuỗi cung ứng

Thông qua Ma trận Hoàn thiện Chuỗi Cung ứng của chúng tôi, chúng tôi giúp khách hàng có thể xác định mức hoàn thiện hiện tại của tổ chức của họ và mức hoàn thiện mong muốn trong tương lai, đồng thời so sánh giữa mức hoàn thiện hiện tại và mức mục tiêu trong nội bộ ngành và giữa các ngành kinh doanh. 

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Liên hệ