Quản lý và báo cáo tài chính | KPMG | VN
close
Share with your friends

Quản lý và báo cáo tài chính

Quản lý và báo cáo tài chính

Các công việc hành chính liên quan đến hoạt động tài chính và kế toán như hạch toán, hồ sơ thuế và cân đối nhu cầu tài chính cuối tháng hoặc cuối năm.

Các công việc hành chính liên quan đến hoạt động tài chính và kế toán như hạch toán,...

KPMG cung cấp một loạt các Dịch vụ Kế toán thuê ngoài, được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của cả các công ty lớn và vừa. Khi cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi dựa vào các kỹ năng của chúng tôi đối với các cam kết thuê ngoài, kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các quy định kế toán, luật thuế Việt Nam và IFRS.

Các dịch vụ chính được cung cấp là:

  • Dịch vụ lập sổ sách kế toán, từ việc thuê ngoài toàn bộ đến các dịch vụ giám sát tài chính.
  • Chuẩn bị các tài khoản theo luật định và các hồ sơ tương ứng.
  • Chuẩn bị tài khoản quản lý và báo cáo.
  • Báo cáo tài chính theo IFRS.
  • Chuẩn bị khai thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị hoàn thuế khác.
  • Chuẩn bị và nộp tờ khai và báo cáo thuế cuối năm.
  • Chuẩn bị các báo cáo thuế và hoàn thuế GTGT (báo cáo nội bộ và niêm yết).
  • Nộp đơn xin hoàn thuế GTGT và hỗ trợ trong toàn bộ quá trình cho đến khi thu hoàn tiền.
  • Dịch vụ đại diện VAT và hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo hoàn thuế và các hồ sơ tương ứng.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi