Phân tích Kinh doanh và Quy trình vận hành | KPMG | VN
close
Share with your friends

Phân tích Kinh doanh và Quy trình vận hành

Phân tích Kinh doanh và Quy trình vận hành

Tái cơ cấu, tối ưu hóa định hướng và hoạt động kinh doanh trong tương lai thông qua việc tìm hiểu và phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp.

Tái cơ cấu, tối ưu hóa định hướng và hoạt động kinh doanh trong tương lai thông qua...

Thách thức của môi trường kinh doanh hiện đại đòi hỏi ban quản lý phải có sự giám sát liên tục đối với mọi hoạt động, cơ cấu tổ chức và quy trình, nhằm tìm ra cách tiếp cận kinh doanh phù hợp nhất trên thị trường và từ đó tăng khả năng sinh lời. Một trong những cách phổ biến nhất để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí hoạt động là xem xét lại và điều chỉnh lại mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và quy trình nội bộ cho phù hợp với các mục tiêu chiến lược đã được xác định.

Với sự linh hoạt tối đa, KPMG Việt Nam cung cấp các dịch vụ phân tích về tổ chức, sản xuất kinh doanh và quy trình cho khách hàng: chúng tôi sẵn lòng phục vụ quý vị bất luận đó là vấn đề của toàn công ty hay chỉ một phòng ban, một nan đề cụ thể hay cả một vấn đề phức tạp.

Với sự trợ giúp của các dịch vụ của chúng tôi, chi phí hoạt động của khách hàng có thể giảm đáng kể vào giữa kỳ, đồng thời, những chiến lược được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch và phát triển có thể đưa tới sự gia tăng hiệu quả ngắn hạn bổ sung.

Lợi ích có thể đạt được:

 • Cách hoạt động được đơn giản hóa và hiệu quả hơn, giảm bớt các nhiệm vụ và quy trình sử dụng nhiều lao động
 • Nâng cao hiệu quả của các bộ phận tổ chức, giám sát quản lý và kiểm soát
 • Các hoạt động doanh nghiệp minh bạch và chặt chẽ, tập trung vào các quy trình
 • Giảm thiểu hoặc loại bỏ các bộ phận chức năng chồng chéo hoặc trùng lặp trong công ty, phòng ban hoặc công việc cá nhân
 • Các đề xuất định lượng và hữu hình trong tất cả các lĩnh vực được hỗ trợ bởi sự phân tích tính khả thi và kế hoạch thực hiện chi tiết
 • Hợp lý hóa khối lượng công việc thủ công
 • Tận dụng tốt hơn cơ sở hạ tầng và các chức năng CNTT hiện tại

Các dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi gồm có:

 • Tổ chức rà soát lại: phân tích chi tiết các khu vực trọng tâm
 • Đánh giá về việc thuê ngoài và tiềm năng hỗ trợ kinh doanh tối ưu
 • Rà soát và phát triển quy trình nghiệp vụ
 • Xây dựng và thiết kế nội quy hoạt động, kiểm soát và mô tả công việc
 • Xác định, điều chỉnh và thực hiện các thông lệ tốt nhất trong nước và quốc tế
 • Xác định và thực hiện các chiến lược để tăng hiệu quả tổ chức và hoạt động
 • Kế hoạch Kinh doanh - lên đề án phát triển chi tiết với phân tích tính khả thi và năng lực lập kế hoạch
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện
 • Quản lý và giám sát dự án

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi