Mô hình tài chính | KPMG | VN
close
Share with your friends

Mô hình tài chính

Mô hình tài chính

Rà soát và xây dựng mô hình tài chính bao gồm đề án kinh doanh, tái cấu trúc, mua bán-sáp nhập, thoái vốn, định giá, dự báo và dự toán ngân sách.

Rà soát và xây dựng mô hình tài chính bao gồm đề án kinh doanh, tái cấu trúc,...

Mô hình bảng tính có thể cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp những công cụ linh hoạt nhằm đưa ra quyết định phù hợp, nhưng những công cụ như vậy có thể không đảm bảo chất lượng, an ninh và độ tin cậy. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến chất lượng của quyết định đưa ra. Theo một khảo sát của KPMG, 70% mô hình có chứa sai sót ảnh hưởng đến kết quả quyết định đưa ra và hơn 75% mô hình không có quy trình đảm bảo chất lượng.

Đội ngũ Mô Hình Tài Chính của KPMG sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập các mô hình tài chính đa dạng, linh hoạt, toàn diện, chính xác và dễ sử dụng, với các báo cáo rõ ràng nhằm mang lại những lợi ích kinh doanh hữu hiệu. Chúng tôi cũng rà soát và kiểm tra các mô hình để không ngừng nâng cao chất lượng và độ tin cậy, nâng cao chất lượng quyết định quản lý hoặc sự tin tưởng vào kết quả của bên thứ ba.

Điều gì khiến quý vị băn khoăn?

 • Quý vị có được thông tin đúng vào đúng thời điểm hay không?
 • Quý vị có tin rằng mô hình hoạt động hiện tại của quý vị không có sai sót và đáng tin cậy?
 • Quý vị có biết các giả định và yếu tố thiết yếu được sử dụng để tạo ra thông tin quản lý và các chỉ số quan trọng?
 • Quý vị có thể dễ dàng đưa ra những giả định và đánh giá được tác động mà những quyết định đó đem lại hay không?
 • Thông tin kém chất lượng có tác hại đến quý vị như thế nào?

Dịch vụ lập Mô hình Tư vấn

 • Thẩm định mô hình chiến lược và lựa chọn các giải pháp: Chúng tôi xây dựng các mô hình để định lượng và đánh giá các định hướng chiến lược hoặc các lựa chọn và vấn đề kinh doanh.
 • Mô hình hóa giao dịch và thương vụ: Chúng tôi xây dựng các mô hình dự báo và định giá để phản ánh tính kinh tế của các giao dịch, các điều khoản hợp đồng, các giả định về hoạt động, kế toán và thuế, các đề xuất về tài chính và lợi nhuận của nhà đầu tư.
  • Lập mô hình đấu thầu: Chúng tôi chuẩn bị các mô hình tài chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn tốt nhất, đáng tin cậy và tuân thủ quy định đấu thầu. Điều này cho phép nhà thầu xác định chính xác giá thầu.
 • Mô hình hoạt động: Chúng tôi xây dựng các công cụ bảng tính / cơ sở dữ liệu để định lượng và dự báo các hoạt động kinh doanh cụ thể. Điều này bao gồm lập kế hoạch ngân sách, quản lý và báo cáo tài chính, luồng tiền hoặc quản lý quỹ, các chương trình chi tiêu vốn và quản lý vốn lưu động.
 • Các mô hình tái cơ cấu và tài chính: Chúng tôi xây dựng các mô hình tái cấu trúc để phản ánh yêu cầu tài chính, vấn đề cơ cấu vốn, phân phối và tác động của các cấu trúc vốn mới.
 • Các mô hình tối ưu hóa chi phí: Chúng tôi xây dựng các công cụ giúp tối ưu hóa chi phí, bao gồm đánh giá các kế hoạch thuê ngoài, quản lý chi phí nhân viên và tác động của chúng đến hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và lợi ích cổ đông công ty.
 • Các giải pháp chiến thuật (tạm thời): Chúng tôi xây dựng các giải pháp nhanh chóng theo yêu cầu doanh nghiệp, cung cấp báo cáo linh hoạt, lợi ích kinh doanh kịp thời và tiết kiệm chi phí đối với các giải pháp lớn hơn, phức tạp hơn cho doanh nghiệp.

Dịch vụ Mô hình Đảm bảo

 • Mô hình Kiểm toán: Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập về tính chính xác, tính toàn diện và độ tin cậy của các mô hình tài chính, sử dụng các công cụ phần mềm kiểm toán chuyên nghiệp và phương pháp luận nghiêm ngặt.
 • Tư vấn thiết kế: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về đặc điểm cấu trúc, thiết kế và xây dựng để cải thiện sự toàn diện và giảm nguy cơ của việc làm lại gây tốn kém.
 • Tuân thủ hợp đồng: Chúng tôi kiểm tra dữ liệu đầu vào, giả định và tính toán đối với các tài liệu hợp đồng và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các điều khoản hợp đồng quan trọng đã được phản ánh chính xác trong mô hình.
 • Kiểm tra và xác minh: Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực cụ thể hoặc các khía cạnh rủi ro cao.

Lợi ích của doanh nghiệp:

 • Cải thiện chất lượng của việc ra quyết định của quý vị - Các công cụ mô hình của chúng tôi linh hoạt và được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu thông tin chính xác của quý vị.
 • Tăng cường tính minh bạch của các giả định dựa trên quyết định của doanh nghiệp - Chúng tôi xác định rõ, trình bày và lập hồ sơ các giả định và yếu tố thiết yếu của doanh nghiệp.
 • Tin cậy - Chúng tôi cung cấp cho quý vị các công cụ mạnh mẽ mà doanh nghiệp của quý vị và các bên liên quan có thể tin cậy.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi