Dịch vụ | KPMG | VN

Dịch vụ

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính, và kiến thức ngành giúp cho khách hàng vượt qua trở ngại và nắm bắt cơ hội.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính, và kiến thức ngành.

Kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán áp dụng quy trình kiểm toán thống nhất toàn cầu được thiết kế tập trung vào lĩnh vực rủi ro chính.

 
Tìm hiểu thêm

Thuế

Thuế là một bộ phận cơ bản trong hoạt động của các quốc gia và các công ty.

 
Tìm hiểu thêm

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực hỗ trợ khách hàng đạt được giá trị mong muốn trong suốt quá trình mua bán doanh nghiệp.

 
Tìm hiểu thêm

Pháp lý

Dịch vụ pháp lý bao gồm các dịch vụ bản quyền, thâm nhập thị trường, tái cấu trúc và các dịch vụ pháp lý liên quan đến M&A...

 
Tìm hiểu thêm

Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư quốc gia, vùng lãnh thổ

Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư quốc gia, vùng lãnh thổ phục vụ các khách hàng doanh nghiệp nước ngoài với những đặc trưng riêng biệt.

 
Tìm hiểu thêm

Tư vấn

Bộ phận Dịch vụ Tư vấn của KPMG sẽ giúp các tổ chức có thể tiếp cận được nguồn ý kiến tư vấn đáng tin cậy

 
Tìm hiểu thêm

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi