Yasuhisa Taninaka | KPMG | VN

Taninaka Yasuhisa

Giám đốc, Bộ phận khách hàng Tiếng Nhật

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (4) 3946 1600 (ext.6124) | Email: yasuhisataninaka@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi