Hồ Thị Bích Hạnh | KPMG | VN

Hồ Thị Bích Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân & Điều hành Quốc tế

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (8) 3821 9266 (ext.8232) E-mail: hbho@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi