Franz Degenhardt | KPMG | VN

Franz Degenhardt

Giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Định giá

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext. 8713) Email: franzdegenhardt@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi