Warrick Cleine | KPMG | VN

Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

KPMG in Vietnam

Bên cạnh vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của KPMG tại Việt Nam và Cam-pu-chia, Warrick còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng khác trong mạng lưới KPMG, bao gồm: Trưởng bộ phân Tư vấn Thuế - Việt Nam và Cam-pu-chia; Trưởng Bộ phận Tư vấn Thuế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Warrick Cleine

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi