Cập nhật Luật - Ấn phẩm tháng 2/2017 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật Luật - Ấn phẩm tháng 2/2017

Cập nhật Luật - Ấn phẩm tháng 2/2017

Đầu năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (“Công ước MBHHQT”) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

1000

Nội dung liên quan

ship-cargo

Khung pháp lý mới về mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam

Đầu năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (“Công ước MBHHQT”) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Hiện có hơn 80 quốc gia là thành viên của Công ước MBHHQT, một văn bản quy định khung pháp lý thống nhất cho việc mua bán hàng hóa giữa các quốc gia thành viên.

Việc phê chuẩn Công ước này mở rộng và bổ trợ cho khung pháp lý nội luật của Việt Nam liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Công ước này sẽ hỗ trợ hoạt động giao thương hàng hóa giữa các thương nhân tại Việt Nam với khách hàng và đối tác tại các quốc gia khác bằng việc cung cấp một khung pháp lý thống nhất và loại bỏ những rào cản không rõ ràng mà trước đây đã gây trở ngại cho hoạt động thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Sơ lược và tầm ảnh hưởng của Công ước MBHHQT

Hiện nay, việc mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thương mại, tập quán quốc tế, và các hiệp ước đa phương hoặc song phương giữa Việt Nam và các quốc gia cụ thể. Các cơ sở pháp lý quản lý việc mua bán hàng hóa quốc tế trước đây đòi hỏi các thương nhân phải nghiên cứu và nắm rõ không chỉ luật pháp quốc gia, mà còn các điều ước quốc tế và pháp luật của các quốc gia liên quan nơi họ tiến hành kinh doanh. Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến việc mua bán hàng hóa quốc tế, các cơ quan giải quyết tranh chấp cũng được yêu cầu phải thông thạo các hiệp ước và luật pháp quốc gia có thể được áp dụng. Vô số các quy định pháp luật, đôi khi mâu thuẫn với nhau, đã tạo ra một môi trường không rõ ràng và ổn định, gây cản trở thương mại do tăng chi phí pháp lý. Việc không thể dự đoán trước vô hình chung đã làm cản trở hoạt động thương mại.

Mặt khác, việc Việt Nam phê chuẩn Công ước MBHHQT có khả năng kích thích thương mại không chỉ giữa Việt Nam và các nước thành viên của Công ước, mà còn với các đối tác thương mại từ những quốc gia chưa ký kết mà có thể dựa vào khung pháp lý của Công ước để điều chỉnh hoạt động thương mại của họ với đối tác Việt Nam. So sánh với pháp luật Việt Nam, một trong những ưu điểm của Công ước này là Công ước quy định một số điều kiện và điều khoản cụ thế mà phải được quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Hơn nữa, Công ước MBHHQT còn bao gồm các quy định về thời hạn đưa ra yêu cầu, khiếu nại, biện pháp bồi thường cụ thể trong trường hợp có vi phạm, và những nguyên tắc theo án lệ, được hỗ trợ bởi luật án lệ, để tính toán những thiệt hại dự tính có khả năng xảy ra hơn so với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong các giao dịch mua bán hàng hóa. Như là nền tảng pháp lý, Công ước MBHHQT sẽ giải quyết những bất cập vốn có của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang có hoạt động kinh doanh thương mại với hơn 70 quốc gia, trong đó năm đối tác hàng đầu là các đối tác mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Hoa Kỳ và Nhật Bản, là các quốc gia thành viên của Công ước MBHHQT.

Những điểm nổi bật của Công ước MBHHQ

a. Theo nguyên tắc, Công ước MBHHQT sẽ được áp dụng để điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có trụ sở thương mại tại các quốc gia ký kết khác, trừ trường hợp các bên thỏa thuận không áp dụng Công ước MBHHQT.

b. Công ước MBHHQT sẽ được tự động áp dụng điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp tại Việt Nam và các đối tác thuộc các quốc gia không phải là thành viên của Công ước MBHHQT, mà trong đó các bên thỏa thuận áp dụng pháp luật Việt Nam để điều chỉnh hợp đồng.

c. Đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp tại Việt Nam và các đối tác thuộc các quốc gia không phải là thành viên của Công ước MBHHQT, nếu các bên không thỏa thuận áp dụng quy định của Công ước MBHHQT hoặc pháp luật Việt Nam, mà khi xảy ra tranh chấp và cơ quan giải quyết tranh chấp áp dụng quyết định áp dụng pháp luật Việt Nam thì các quy định tại Công ước MBHHQT sẽ được áp dụng.

d. Đối tượng áp dụng của Công ước MBHHQT không bao gồm một số đối tượng hàng hóa nhất định như hàng hóa phục vụ cho mục đích cá nhân, thông qua đấu giá.

e. Trên thực tế, Việt Nam đã sửa đổi một số quy định liên quan đến hình thức của hợp đồng và yêu cầu tất cả các hợp đồng đều phải lập thành văn bản.

f. Công ước MBHHQT không có điều khoản quy định về luật áp dụng trong tố tụng hay cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên. Do đó, khi đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các bên nên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng và cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan giải quyết tranh chấp thụ lý vụ kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Nhìn chung, Công ước MBHHQT bổ trợ cho khung pháp lý của Việt Nam về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, mở rộng khả năng giao thương và nâng cao hiệu quả trong việc giảm thiểu các bất cập và giảm thiểu chi phí cho các thương nhân tại Việt Nam khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Tải về:

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi