Infographic về mua sắm trực tuyến | KPMG | VN

Infographic về mua sắm trực tuyến

Infographic về mua sắm trực tuyến

Infographic về những sự thật trong báo cáo về người tiêu dùng trực tuyến.

1000

Nội dung liên quan

Sự thật về người tiêu dùng trực tuyến

Một cuộc khảo sát toàn toàn cầu đã được thực hiện trên 18,340 người tiêu dùng về trải nghiệm mua sắm trực tuyển gần đây nhất của họ.

 
Tìm hiểu thêm
 
Tìm hiểu thêm

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi