Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 12 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 12

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 12

Công văn 15888 mới về chính sách thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

1000

Nội dung liên quan

vn-night-modern-city

Tiếp theo Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 (“Công văn 10453”), Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 (“Công văn 15888”) gửi các cục thuế địa phương về chính sách thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Vui lòng đọc Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 12 để tìm hiểu thêm cập nhật chi tiết.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi