Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 9 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 9

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 9

Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được coi là hoạt động chuyển quyển sử dụng nhãn hiệu hàng hóa nhưng không phải là hoạt động chuyển nhượng quyên sở hữ trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ.

1000

Nội dung liên quan

woman-shopping-in-supermarket

Theo hướng dẫn gần dây tại Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 ("Công văn 10453"), sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được coi là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa nhưng không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, ngoài 10% thuế TNDN, khoản thu nhập này phải chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% (nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ), hoặc 5% (nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp). Như vậy, thuế NTNN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bao gồm cả thuế TNDN và thuế GTGT.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi