Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 11

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 11

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định thi hành Luật sửa đổi một số Luật về thuế.

Nội dung liên quan

kpmg-interns-program

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC (“Thông tư 130”) hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật về thuế số 106/2016/QH13. Các hướng dẫn của Thông tư 130 chủ yếu khẳng định lại các nội dung của Luật 106 và Nghị định 100 và các công văn hướng dẫn gần đây. Chúng tôi xin tóm tắt các nội dung đáng lưu ý của Thông tư 130 trong tập tin đính kèm.

Bản tin nhanh về Thuế

Báo cáo tổng hợp của KPMG Việt Nam về những cập nhật thuế mới nhất.

 
Tìm hiểu thêm

© 2017 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Hệ thống và nền tảng kỹ thuật số mới của KPMG

Hệ thống và nền tảng kỹ thuật số mới của KPMG Toàn cầu được tạo ra để cải thiện trải nghiệm của bạn, tối ưu hóa việc tìm kiếm nội dung mới và có liên quan.

 
Tìm hiểu thêm