Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5

Cập nhật mới nhất các quy định về TNDN, GTGT và hóa đơn, quản lý thuế vào tháng 8 năm 2016.

1000

Nội dung liên quan

vn-two-people-working-at-the-desk

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

  • Chi phí của hóa đơn lập sai thời điểm vẫn được coi là chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN
  • Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và Hóa đơn

  • Doanh nghiệp tự điều chỉnh giá tính thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”) thì không cần điều chỉnh thuế GTGT.
  • Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT.
  • Xác định cơ sở thường trú để áp dụng thuế GTGT 0%.

3. Quản lý Thuế

  • Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
  • Xác định kỳ hoàn thuế GTGT cho giai đoạn trước khi Luật 106 có hiệu lực, và quy định về lãi suất tính chậm nộp đối với tiền thuế khai thiếu
TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi