Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 7 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 7

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 7

Nghị định 100 hướng dẫn sửa đổi luật về thuế số 106/2016/QH13 (“Luật 106”)

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-health
Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP (“Nghị định 100”), hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Nghị định 100 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.
 
Bản tin này chỉ nêu những điểm đáng lưu ý mà Nghị định 100 quy định bổ sung rõ hơn Luật 106. Riêng các điểm đã quy định tại Luật 106, vui lòng xem bản tin ngày 7 tháng 4 năm 2016 của chúng tôi.
  1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
  2. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”)
  3. Quản lý thuế

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi