Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 8 | KPMG | VN

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 8

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 8

Đến thời điểm này, Việt Nam đã tham gia 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA - Free Trade Agreement) song phương và đa phương.

1000

Nội dung liên quan

industrial-ship-sea-mumbai-maharashtra

Mục đích chung nhất của các FTA là cắt giảm hoặc xóa bỏ theo lộ trình thuế suất thuế nhập khẩu của phần lớn các dòng thuế trong tổng số 9578 dòng thuế tại Biểu thuế nhập khẩu để tiến tới một mức thuế suất chung tối thiểu từ 0% đến 5%.

Bản tin nhanh về Thuế

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi