Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 6 | KPMG | VN

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 6

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 6

Ngày 7 tháng 7 năm 2016, Thỏa thuận liên chính phủ (“IGA”) Mô hình 1 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức có hiệu lực, theo đó, các tổ chức tài chính tại Việt Nam (“TCTC”) chính thức trở thành các tổ chức tài chính nước ngoài tuân thủ theo IGA mô hình 1.

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-document

Thỏa thuận liên chính phủ - IGA chính thức có hiệu lực

Theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin trực tuyến về FATCA của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, Thỏa thuận liên chính phủ (IGA) Mô hình 1 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/7/2016. Như vậy, từ ngày 7/7/2016, các tổ chức tài chính tại Việt Nam chính thức được coi là các tổ chức tài chính nước ngoài tuân thủ theo IGA mô hình 1.

Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ cụ thể hóa một số thỏa thuận trong IGA

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ký kết một Biên bản ghi nhớ để làm rõ một số khái niệm cũng như cụ thể hóa một số thỏa thuận trong IGA, trong đó có một số điểm đáng lưu ý như sau:

  • Thời hạn báo cáo đầu tiên đối với Việt Nam sẽ là ngày 30 tháng 9 đầu tiên sau ngày IGA chính thức có hiệu lực. Như vậy, ngày báo cáo đầu tiên đối với các tổ chức tài chính tại Việt Nam sẽ là ngày 30/9/2016.
  • Các tổ chức được coi là Tổ chức tài chính nước ngoài tuân thủ ấn định (Deemed compliant FFIs - DCFFI) hoặc các đối tượng thụ hưởng được miễn trừ (exempt beneficial owners - EBO) gồm (i) Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; (ii) Các quỹ tín dụng nhân dân bao gồm cả Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam; và (iii) các tổ chức tài chính vi mô của Việt Nam. KPMG lưu ý tư cách DCFFI hoặc EBO nói trên phụ thuộc vào việc các tổ chức này đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Phụ lục II của IGA.
  • Chứng khoán được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) bởi hoặc thông qua các thành viên lưu ký chứng khoán là các tổ chức tài chính sẽ được coi là các tài khoản tài chính của các thành viên lưu ký đó và trách nhiệm báo cáo sẽ thuộc về các thành viên lưu ký. Tuy nhiên, VSD có thể thực hiện báo cáo hộ cho các thành viên lưu ký. Như vậy, có thể hiểu rằng VSD được coi là một tổ chức tài chính nước ngoài theo quy định của FATCA và cũng sẽ cần đăng ký tuân thủ FATCA theo IGA Mô hình 1 và xin cấp mã GIIN.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (‘NHNN”) cùng các cơ quan chức năng sẽ sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể liên quan đến triển khai tuân thủ FATCA tại Việt Nam theo IGA đã ký. KPMG khuyến nghị các TCTD cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngay khi các hướng dẫn cụ thể được đưa ra đưa ra.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi