Cập nhật về Thuế và Luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm số 4 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về Thuế và Luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm số 4

Cập nhật về Thuế và Luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm số 4

Hướng dẫn mới về quy định mới liên quan: CIT; VAT và hóa đơn; PIT và FCT

1000

Nội dung liên quan

hand-point

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

  • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư thì lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và tiền lãi cho vay cũng được hưởng ưu đãi.
  • Hợp đồng cho vay tiền không tính lãi sẽ bị ấn định thuế theo quy định

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn

  • Dịch vụ khách hàng, dịch vụ theo dõi công nợ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam phải chịu thuế GTGT.
  • Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”), các quy định về bảo hiểm bắt buộc và quản lý lao động

  • Bảo hiểm dưỡng lão bắt buộc đóng góp ở nước ngoài được trừ khi tính thuế TNCN tại Việt Nam.
  • Quy trình và hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

4. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”)

  • Thuế NTNN đối với phí lão lãnh tiền vay 
  • Thuế NTNN đối với phụ phí của hãng tàu nước ngoài 
  • Thuế NTNN đối với giao dịch bán hàng qua kho ngoại quan
TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi