Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5 | KPMG | VN

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 5

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 41/NQ-CP quy định một số chính sách mới về ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

1000

Nội dung liên quan

man and woman working server

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 41/NQ-CP quy định một số chính sách mới về ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam. Theo Nghị quyết 41, thu nhập từ các dự án liên quan đến ngành CNTT sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi thuế như sau:

  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi