Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3

Theo hướng dẫn tại công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài Chính, chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được thực hiện.

1000

Nội dung liên quan

vn-chicken-processing

1) Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

  • Xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản;
  • Xác định ưu đãi thuế TNDN trước năm 2014 đối với doanh nghiệp được cấp hai giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hai dự án riêng biệt;
  • Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo nợ vay để trả nợ ngân hàng được coi là thu nhập chịu thuế TNDN, không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho ngân hàng

2) Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)

  • Điều chuyển dự án cho công ty con phải lập biên bản định giá, phải xuất hóa đơn cho khoản chênh lệch nhận được từ chuyển nhượng dự án;
  • Phần thuế GTGT của thuế nhà thầu nước ngoài bị truy thu không được khấu trừ, hoàn thuế

3) Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)

  • Khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại hội sở ngân hàng;
  • Cá nhân không cư trú nộp thừa thuế TNCN do thay đổi tình trạng cư trú thuế sẽ được hoàn thuế TNCN

4) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi