Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 2 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 2

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 2

Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối tượng miễn cấp giấy phép lao động của lao động nước ngoài

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-man-watching-building

Từ ngày 1/4/2016, Nghị định 102/2013/ND-CP sẽ được thay thế bởi Nghị định 11/2016/ND-CP. Những chính sách mới sẽ mang đến những thay đổi thiết thực trong việc lập kế hoạch cho lực lượng lao động trong tương lai tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra cho việc tuân thủ những thủ tục pháp lý mới đồng thời duy trì lực lượng lao động linh hoạt toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của các công ty đa quốc gia. Trong bản tin nhanh này, chúng tôi xin tóm lược những thay đổi quan trọng liên quan tới điều kiện cấp và đối tượng miễn cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

  1. Những thay đổi đối với đối tượng lao động nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động
  2. Sửa đổi và mở rộng định nghĩa về chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành
  3. Quan điểm của KPMG

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi