Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1

Hướng dẫn mới nhất cung cấp các quy định bổ sung liên quan đến: CIT, VAT, PIT, Thuế Tài nguyên thiên nhiên vào tháng 2/2016

1000

Nội dung liên quan

cargo-container-ship

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

  • Sử dụng lỗ lũy kế của doanh nghiệp bị sáp nhập sau khi sáp nhập
  • Xác định chi phí quản lý được trừ cho mục đích tính thuế TNDN đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù
  • Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với chứng khoán chưa niêm yết

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)

  • Kê khai, nộp và hoàn thuế GTGT đối với hoạt động luân chuyển hàng hóa giữa doanh nghiệp với đơn vị trực thuộc

3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”), bảo hiểm bắt buộc, và quản lý lao động

  • Áp dụng thuế suất thuế TNCN 20% đối với thu nhập nhận được sau khi đã quyết toán thuế và cá nhân đã rời Việt Nam
  • Quy định nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ nhiều hoạt động kinh doanh dưới 100 triệu VNĐ/năm
  • Quy trình quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân
  • Miễn thuế TNCN đối với các cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
  • Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Phí, lệ phí khác

  • Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi