Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 4 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 4

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 4

Thu Ngân sách Nhà nước và các biện pháp về Thuế năm 2016.

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-window-building

Mặc dù giá dầu giảm mạnh trong năm 2015 ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên số liệu của Bộ Tài Chính lại cho thấy tổng thu ngân sách năm 2015 vẫn vượt chỉ tiêu đặt ra gần 8%. Đối với ngành thuế thì việc vượt thu ngân sách chủ yếu do cơ quan thuế đã tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chống chuyển giá, thu nợ đọng thuế, và ban hành các chính sách thuế mới điều chỉnh tăng thu nội địa.

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi