Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 3

Quy định mới về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam – Những thay đổi đáng lưu ý

1000

Nội dung liên quan

vn-tax-bluebuilding

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện (“VPĐD”) và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị định 07”). Nghị định 07 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3/2016, thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định về cùng vấn đề (“Nghị định 72”).

Vui lòng tìm hiểu thêm về những thay đổi đáng lưu ý của Nghị định 07 trong tập tin đính kèm bên dưới.

Bản tin nhanh về Thuế

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi