Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2016/Ấn phẩm 1

Những thay đổi quan trọng trong chính sách lao động và bảo hiểm bắt buộc từ 2016 - Ảnh hưởng tới chi phí lao động.

1000

Nội dung liên quan

vn-worker-pointing

Năm 2016 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong các quy định về lao động và chế độ bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam, với nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Những chính sách mới có thể dẫn tới việc tăng đáng kể chi phí lao động của doanh nghiệp. Vì vậy, làm thế nào để quản lý chi phí lao động một cách hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu chương trình nghĩ sự của doanh nghiệp. Trong bản tin nhanh này, chúng tôi xin tóm lược những thay đổi quan trọng có tác động tới chi phí lao động.

  1. Tăng mức cơ sở đóng các khoản bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế. bảo hiểm thất nghiệp
  2. Tăng mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở góp phần làm tăng mức đóng bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm thất nghiệp
  3. Cập nhật những thông tin đáng chú ý khác

© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi