Cựu KPMG | KPMG | VN

Cựu KPMG

Cựu KPMG

Giữ liên lạc với công ty, kết nối với các đồng nghiệp cũ và tạo dựng mối liên hệ kinh doanh có giá trị thông qua Chương trình Cựu nhân viên KPMG.

Giữ liên lạc với KPMG, kết nối với các đồng nghiệp cũ và tạo dựng mối liên hệ kinh doanh

Tuyển dụng

Khám phá cơ hội làm việc trên thế giới phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn tại KPMG.

 
Tìm hiểu

Truyền thông

Kênh truyền thông chính thức của KPMG Việt Nam.

 
Tìm hiểu

Paul Huynh

Giám đốc bộ phận Nhân sự

KPMG in Vietnam

paulhuynh@kpmg.com.vn

 

Kết nối cùng chúng tôi