Алгоритм дій під час податкової перевірки | KPMG | UA
close
Share with your friends

Алгоритм дій під час податкової перевірки

Алгоритм дій під час податкової перевірки

Алгоритм дій під час податкової перевірки

Алгоритм дій під час податкової перевірки

Під час податкової перевірки на підприємстві рекомендовано дотримуватись такого алгоритму дій

 

Крок 1: Перевірка повноважень інспектора і підстав для проведення перевірки

Перед тим як допустити інспектора до податкової перевірки, рекомендуємо:

 • Вимагати в інспектора пред'явити службове посвідчення
  • Перевірити, чи вказані у службовому посвідченні всі обов'язкові реквізити/інформація
  • Переписати дані службового посвідчення
  • Перевірити, чи збігаються назви посади інспектора, зазначені в службовому посвідченні і в направленні на перевірку
  • Зателефонувати в податкову інспекцію, щоб впевнитись, що інспектор, що прибув на перевірку, дійсно уповноважений на проведення такої перевірки
 • Вимагати в інспектора пред'явити направлення на перевірку
  • Перевірити, чи вказані в направленні на перевірку всі обов'язкові реквізити/інформація
  • Перевірити, чи оформлено направлення на перевірку належним чином (підписано керівником органу ДФС чи його заступником, а також скріплено печаткою)
 • Вимагати копію наказу про проведення перевірки
  • Перевірити, чи містяться в наказі всі обов'язкові реквізити/інформація
  • Перевірити, чи оформлено наказ про проведення перевірки належним чином (підписано керівником органу ДФС чи його заступником, а також скріплено печаткою)
  • Перевірити наявність підстав для проведення перевірки, передбачених статтями 77, 78 та 80 Податкового кодексу України (ПКУ)
  • Заповнити Журнал реєстрації перевірок і запропонувати інспектору поставити підпис у відповідній графі Журналу

 

Крок 2: Допуск чи недопуск інспектора до перевірки

Після перевірки документів інспектора потрібно вирішити, чи допускати його до проведення перевірки.

Недопуск до перевірки

Підстави для недопуску:

 • Непред'явлення інспектором службового посвідчення, направлення на перевірку та/або наказу про проведення перевірки
 • Ненадання інспектором копії наказу про проведення перевірки (в разі документальної позапланової виїзної перевірки)
 • Ненаправлення копії наказу про проведення перевірки і письмового повідомлення за 10 календарних днів до початку перевірки (в разі документальної планової виїзної перевірки)
 • Порушення вимог ПКУ щодо оформлення вказаних документів
 • Відсутність підстав для проведення перевірки, передбачених статтями 77, 78 чи 80 ПКУ
 • Відмова інспектора поставити підпис в Журналі реєстрації перевірок

Недопуск до перевірки слід оформити актом про недопуск.

Зверніть увагу, що безпідставна відмова в допуску до податкової перевірки може мати наслідком адміністративний арешт майна компанії.

Допуск до перевірки

Якщо підстави для недопуску відсутні, слід поставити підпис у направленні на перевірку і допустити інспектора до податкової перевірки.

 

Крок 3: Дії під час проведення перевірки

Призначити відповідальну особу (бухгалтера, юриста) для роботи з інспектором. Якщо такі особи відсутні, співпрацювати з інспектором доведеться директору. Слід обмежити спілкування інших працівників компанії з інспектором.

Виокремити кімнату для роботи інспектора. Бажано обладнати таку кімнату аудіо- та відеоапаратурою для запису того, що відбувається. Обмежити доступ інспектора до приміщень, де зберігаються документи, товар, а також приміщень, де знаходяться менеджмент компанії і бухгалтерія. Не дозволяти інспектору проводити перевірку в неробочий час та у вихідні дні.

Надати інспектору документи і необхідну інформацію, враховуючи наступні рекомендації:

 • Надавати документи, інформацію та/або пояснення лише на письмовий запит інспектора
 • Зрозуміти, чому інспектор запитує певні документи, і заздалегідь узгодити лінію захисту при перевірці, прорахувавши ризики надання/ненадання певних документів
 • Надати інспектору для огляду оригінали первинних документів, які зазначені в письмовому запиті. Документи слід надати за описом та під підпис інспектора 
 • Пам'ятати про те, що інспектор не має права вилучати оригінали первинних та інших документів. Вилучення можливо лише у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, або за рішенням суду
 • Надати інспектору копії первинних документів, фінансової звітності та інших документів, лише якщо інспектор виявив порушення податкового законодавства. Документи слід пронумерувати, прошити, завірити підписом уповноваженої особи компанії і скріпити печаткою компанії (в разі її наявності). Копії документів також слід надавати за описом і під підпис інспектора. Варто врахувати, що великі платники податків мають надавати копії документів у електронному вигляді
 • Підготувати лист про неможливість надати документи, якщо інспектор запитує документи, інформацію та/або пояснення, які не стосуються предмета перевірки, чи встановлює вкрай стислі строки для їх надання. Лист слід складати на ім'я керівника відповідного органу ДФС і подати через канцелярію такого органу 
 • Якщо інспектор відмовляється приймати копії документів підприємства, слід оформити такі документи у вищевказаному порядку і подати через канцелярію органу ДФС 
 • Надати копії документів разом із супровідним листом протягом 5-ти робочих днів після отримання акту перевірки, якщо під час проведення перевірки не було об'єктивної можливості надати такі документи. В такому разі документи вважаються такими, що надані під час перевірки, і мають враховуватися інспектором під час прийняття рішень

У жодному разі НЕ підписувати акт перевірки у тому місці акту, який супроводжується наступним твердженням (якщо за результатами перевірки складений саме акт, а не довідка):

«Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні»

Пам'ятати, що підпис можна поставити в будь-якому вільному від тексту місці акту, а також написати наступне твердження:

«З висновками, викладеними в акті перевірки, не згодні, заперечення до акту будуть надані у строк, визначений податковим законодавством»

Надати заперечення на акт перевірки протягом 5-ти робочих днів, починаючи з дня отримання акту перевірки.

KPMG у соцмережах

 • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Запит про послуги KPMG

 

Відправити