Оподаткування та бухгалтерський облік | KPMG | UA

Оподаткування та бухгалтерський облік

Оподаткування та бухгалтерський облік

Фахівці КПМГ надають послуги у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку.

Фахівці КПМГ надають послуги у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку.

Українські компанії ведуть діяльність в бізнес середовищі, яке постійно змінюється, і з ускладненою та нестабільною системою оподаткування та бухгалтерського обліку. Для уникнення небажаних податкових наслідків для компанії, а також адміністративної та кримінальної відповідальності менеджменту, вкрай рекомендоване залучення фахівців у сфері податків та бухгалтерського обліку в разі виникнення сумнівів щодо оподаткування окремих господарських операцій або загального дотримання вимог податкового законодавства.

Наші висококваліфіковані фахівці в галузі оподаткування та бухгалтерського обліку розуміють специфіку діяльності як українських компаній, так і міжнародно структурованих бізнес процесів. Глибокі знання податкового права і навички практичного застосування українського податкового законодавства дозволяють нам поєднувати високу професійну компетенцію та розуміння мислення податкових органів. Такий проактивний підхід допомагає нашим клієнтам зменшити податкові ризики і впровадити відповідні політики та процедури, що дозволяють уникати таких податкових ризиків в подальшому.

 

Ви маєте справу з:

 • Неясністю законодавства в сфері податків або бухгалтерського обліку
 • Спірними або законодавчо неврегульованими питаннями оподаткування та бухгалтерського обліку господарських операцій
 • Майбутньою або чисельними перевірками українських податкових органів
 • Складністю гармонізації декларування податку на прибуток та ведення бухгалтерського обліку в Україні починаючи з 1 січня 2015 року
 • Проблемами при декларуванні внутрішньо-групових операцій для цілей податку на прибуток і ПДВ
 • Розбіжностями в бухгалтерському обліку операцій згідно українських П(С)БО та МСБО/МЗФЗ (або U.S.GAAP), які можуть призвести до ризиків донарахувань з податку на прибуток
 • Проблемами податкового декларування та ведення бухгалтерського обліку маркетингових, адміністративних і деяких інших витрат
 • Потенційними податковими, бухгалтерськими або юридичними ризиками внаслідок впровадження нового програмного забезпечення (SAP або ERP)

 

Ми пропонуємо Вам професійні послуги:

 • Повна або обмежена (вибіркова) незалежна перевірка податкової звітності українських компаній
 • Ідентифікація сфер податкових ризиків і оцінка потенційних податкових донарахувань
 • Рекомендації щодо усунення, зменшення або належного управління податковими ризиками
 • Незалежна перевірка податкової звітності (з податку на прибуток, ПДВ та інших податків) до її подання податковим органам
 • Допомога у ефективному структуруванні документообігу для підтвердження показників бухгалтерського і податкового обліку та даних податкових декларацій
 • Допомога в процесі впровадження нових управлінських систем та систем бухгалтерського обліку (наприклад, SAP або ERP) з метою їх відповідності нормам українського бухгалтерського та податкового законодавства
 • Консультування з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, а також ефективного податкового структурування господарських операцій клієнтів
 • Допомога в підготовці офіційних запитів до українських державних органів (наприклад, до Міністерства Фінансів України та Державну Фіскальну Службу України) з законодавчо неврегульованих питань щодо оподаткування та бухгалтерського обліку
 • Розробка або вдосконалення Облікової Політики, внутрішніх наказів і політик, інших первинних документів, необхідних для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування
 • Семінари та тренінги з податкових питань
 • Послуги податкового менеджменту
 • Розрахунок відстрочених податків

 

Ваші переваги:

 • Чітке розуміння податкової позиції Вашого бізнесу
 • Ідентифікація податкових ризиків та податково-ризикових операцій до перевірки українських податкових органів
 • Можливість законного усунення або коригування виявлених податкових ризиків до їх кристалізації у податкові донарахування та штрафи
 • Вивірені бухгалтерські проведення і первинні (підтверджуючі) документи до перевірки податкових органів
 • Ідентифікація можливостей зменшення витрат на сплату податків
 • Індивідуальна «лінія захисту» в разі виникнення спору з податковими органами та ефективне використання можливостей податкового законодавства
 • Ваша персональна команда багатопрофільних податкових фахівців з глибоким знанням податкового законодавства і значним практичним досвідом
 • Підвищення ефективності ведення бізнесу в Україні
 • Економія часу та витрат

KPMG у соцмережах

 

Запит про послуги KPMG

 

Відправити

Контакти