Послуги з трансфертного ціноутворення | KPMG | UA
close
Share with your friends

Послуги з трансфертного ціноутворення

Послуги з трансфертного ціноутворення

KPMG в Україні допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням.

KPMG допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням.

Послуги з трансфертного ціноутворення

Професіонали KPMG в Україні допомагають нашим клієнтам у структуруванні внутрішньогрупових операцій в Україні та за її межами

 

15 липня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон України № 609-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення (далі – Закон № 609). Нижче наведено основну інформацію щодо змін у правилах трансфертного ціноутворення та їх впливу на український бізнес.

Ми допомагаємо компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням, надаючи такі послуги:

 • підготовка документації з трансфертного ціноутворення;
 • заповнення Звіту про контрольовані операції;
 • розробка політики з трансфертного ціноутворення;
 • укладання договору про ціноутворення з податковими органами України. 

 

Оновлено перелік контрольованих операцій

У нових правилах трансфертного ціноутворення дещо змінено перелік контрольованих операцій, попередньо викладений у Законі про трансфертне ціноутворення.

 

Тепер контрольованими вважаються такі господарські операції, здійснені українськими платниками податків:

 • операції з пов’язаними особами-нерезидентами;
 • зовнішньоекономічні операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів;операції з нерезидентами (як пов’язаними, так і непов’язаними особами), які зареєстровані у юрисдикції, включеній до переліку, який публікується Кабінетом Міністрів України, зокрема:
  • у державі (на території), де ставка цього податку на 5 або більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
  • у державі, яка не розкриває у публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб;
  • у державі, з якою Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією. 

 

Такі операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Що необхідно зробити платникам податків?

Українські платники податків, які здійснювали контрольовані операції, зобов’язані:

 • підготувати та подати Звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за податковим (звітним) роком;
 • готувати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій та надати її на запит податкових органів України.

 

Які наслідки порушення правил трансфертного ціноутворення?

 • Неподання Звіту про контрольовані операції до 1 травня тягне за собою штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат (365 400 грн у 2015 році);
 • незадекларована контрольована операція у Звіті про контрольовані операції тягне за собою штраф у розмірі 1% від суми контрольованої операції (але не більше 300 мінімальних заробітних плат за всі незадекларовані контрольовані операції);
 • неподання документації з трансфертного ціноутворення тягне за собою штраф у розмірі 3% від суми контрольованої операції (але не більше 200 мінімальних заробітних плат за всі контрольовані операції).

 

Як KPMG в Україні може допомогти вам залишатися на крок попереду у сфері трансфертного ціноутворення?

При аналізі контрольованих операцій спеціалісти KPMG в Україні застосовують комплексний підхід до питань трансфертного ціноутворення, зважаючи на чинне законодавство, очікувані зміни до нього та міжнародні засади трансфертного ціноутворення. Такий підхід допомагає нашим клієнтам дотримуватися норм закону та створює додаткову вартість бізнесу.

Наші спеціалісти пропонують свою допомогу у наступному:

 • розробці внутрішньогрупової політики з трансфертного ціноутворення;
 • підготовці документації з трансфертного ціноутворення;
 • оцінці та зменшенні податкових ризиків;максимізації управлінських та адміністративних витрат для обліку та перерозподілу прибутку всередині групи;
 • проведенні порівняльних досліджень для визначення ринкової ціни;
 • веденні переговорів з податковими органами з приводу підписання угод про ціноутворення. 

Професіонали KPMG в Україні допомагають нашим клієнтам у структуруванні внутрішньогрупових операцій в Україні та за її межами, аналізі податкових ризиків, пов’язаних із застосуванням трансфертних цін, та обґрунтуванням трансфертних цін з податкової точки зору. 

Наші фахівці з трансфертного ціноутворення активно співпрацюють з іншими спеціалістами KPMG у сфері корпоративного оподаткування, консалтингу та юридичних послуг. Професіонали KPMG в Україні використовують глобальний досвід KPMG у галузі трансфертного ціноутворення, співпрацюючи із своїми колегами з Глобальної практики KPMG з трансфертного ціноутворення.

KPMG у соцмережах

 

Запит про послуги KPMG

 

Відправити

key contact