Міжнародний інститут КПМГ з питань МСФЗ | KPMG | UA

Міжнародний інститут КПМГ з питань МСФЗ

Міжнародний інститут КПМГ з питань МСФЗ

Огляд КПМГ щодо міжнародних стандартів фінансової звітності та пов’язаних з ними питань.

Огляд КПМГ щодо міжнародних стандартів фінансової звітності та пов’язаних з ними питань.

Путівник із змін вимог до фінансової звітності

Міжнародний інститут КПМГ з питань застосування МСФЗ надає інформацію та ресурси, які допомагають членам ради директорів і аудиторського комітету, вищим посадовим особам, керівництву, акціонерам та урядовцям ознайомитися і краще зрозуміти передові практики у глобальній сфері складання фінансової звітності, яка перебуває у процесі постійного розвитку і вдосконалення.

Незалежний аудит фінансової звітності підвищує рівень надійності інформації, яку компанії надають інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам згідно з вимогами законодавства. Практика КПМГ з аудиту не тільки забезпечує незалежне підтвердження достовірності даних, але й виходить за межі аудиторського висновку.

Наш підхід, орієнтований на оцінку і врахування ризиків, ґрунтується на всебічному вивченні операційної діяльності наших клієнтів, ризиків, що виникають в результаті такої діяльності, та їхнього впливу на річну фінансову звітність і управлінський звіт. Цей підхід передбачає оцінку системи внутрішнього контролю. Ми надаємо керівництву та наглядовій раді компанії докладний звіт за результатами нашого аудиту.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити