Послуги у сфері внутрішнього аудиту, управління р... | KPMG | UA

Послуги у сфері внутрішнього аудиту, управління ризиками і дотримання нормативних вимог

Послуги у сфері внутрішнього аудиту, управління р...

Команда КПМГ з внутрішнього аудиту, управління ризиками і комплаєнс надає допомогу організаціям в оцінці процесів.

Послуги у сфері внутрішнього аудиту, управління ризиками і дотримання нормативних вимог

КПМГ надає доступ до методологій і інструментів, які вже зарекомендували себе і метою яких є допомогти організаціям підвищити якість і результати роботи, забезпечити розробку і впровадження ефективних і дієвих засобів контролю, необхідних для управління ризиками організації, підвищити ефективність і результативність ключових бізнес-процесів, підвищити цінність заходів, яких вживає служба внутрішнього аудиту і які полягають у збільшенні доходів і зменшенні витрат, а також розробити або вдосконалити процеси управління ризиками і корпоративного управління в рамках усієї організації.

 

  В умовах, коли все більше значення надається відповідальності корпорацій, точній і прозорій фінансовій звітності і діловій порядності, керівники компаній як ніколи сповнені рішучості максимально вдосконалити існуючу систему внутрішнього контролю, управління ризиками і корпоративного управління. Причиною укріплення, а у випадку відсутності підрозділу внутрішнього аудиту – його створення, є ціла низка нещодавно прийнятих нормативних документів. Фахівці групи КПМГ з внутрішнього аудиту, управління ризиками і дотримання нормативно-правових вимог допомагають компаніям-клієнтам зосередити увагу і зусилля на вивченні і мінімізації ризиків, притаманних існуючим бізнес-процесам, оскільки саме від ефективності бізнес-процесів залежить досягнення поставлених цілей і подальше зростання бізнесу.

   

  Щоб допомогти клієнтам успішно вирішити непрості задачі, які стоять перед ними, Департамент консультаційних послуг КПМГ надає всебічну допомогу компаніям – представникам найрізноманітніших галузей за такими напрямками:

   

  • внутрішній контроль і забезпечення дотримання нормативно-правових вимог;
  • внутрішній аудит;
  • управління ризиками в масштабах всієї організації;
  • корпоративне управління.

 

 

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити