Організаційне проектування, управління персоналом... | KPMG | UA

Організаційне проектування, управління персоналом та змінами

Організаційне проектування, управління персоналом...

КПМГ надає широкий спектр послуг з оптимізації організаційної структури, управління людськими ресурсами і управління змінами.

Організаційне проектування, управління персоналом та змінами

  Команда Групи з організаційного проектування, управління персоналом та змінами приділяє основну увагу можливостям людини і розробляє стратегії для залучення, розвитку, мотивації, утримання та управління потрібними людьми з потрібною кваліфікацією і потрібним досвідом для виконання цілей організації. Зосередивши увагу на функції управління персоналом, ця Група розробляє відповідну HR-стратегію, програми і плани, які дозволяють службі управління персоналом та управлінському персоналу працювати разом, щоб визначити стратегію для людських можливостей.

  Команда Групи з організаційного проектування, управління персоналом та змінами надає клієнтам консультації з таких питань:

   

  Управління змінами поведінки Прискорення і
  забезпечення довготривалості успішного впровадження змін шляхом розробки
  стратегій, які пов’язані з впливом на людей через зміни в стратегії, структурі,
  процесах і технологіях
  Управління талантами Забезпечення можливості
  фактичного впровадження стратегій шляхом виявлення і розвитку людського
  капіталу в рамках організації
  Структура і розвиток організації Створення ефективних і дієвих організаційних структур, які забезпечують
  можливості і результативність діяльності згідно із стратегічним наміром клієнта 
  Оптимізація функції HR  Створення функції HR
  шляхом розробки провідних моделей для впровадження більш широкої стратегії
  людського капіталу
  Оптимізація персоналу Включає в себе аналіз
  складу персоналу для оптимізації заробітної плати працівника, його потенціалу,
  можливостей, зв’язків та комплаєнс. Ми пропонуємо стратегічні та оперативні
  рішення щодо залучення персоналу

  У рамках цих загальних категорій команди Групи з організаційного проектування, управління персоналом та змінами надають консультації клієнтам з трансформації їх організацій:

  • забезпечення єдиного розуміння вищим управлінським персоналом їх стратегії та необхідної результативності діяльності
  • створення бачення та обґрунтування необхідних змін
  • залучення зацікавлених сторін
  • узгодження різних важелів змін, зокрема HR
  • розробка комунікаційних стратегій та планів
  • зміна управління проектами та програмами
  • розробка стратегій управління талантами/людським капіталом, в тому числі виявлення і збереження талановитих співробітників
  • вдосконалення організаційної структури і розвиток організаційного потенціалу
  • сприяння зміні культури
  • створення ефективного управління системою оцінки результатів
  • розробка моделей надання послуг (суміщені/загальнокорпоративні послуги, аутсорсинг тощо)
  • створення організаційної структури функції HR, зміна процесів та програм HR
  • оцінка технологій та стратегій HR
  • збільшення ефективності команди HR.

  Команда КПМГ з організаційного проектування надає допомогу компаніям у вирішенні поставлених перед ними тактичних і стратегічних завдань. Наші послуги включають:

  Діагностика організаційної структури:

  • Використання внутрішньої методології КПМГ «7 тестів організаційної структури»
  • Порівняльний аналіз організаційної структури з російськими та західними компаніями, кількості функціональних блоків, кількості рівнів управління, угруповання і підзвітності структурних підрозділів

  Розробка моделі корпоративного центру:

  • Визначення ролі та внеску корпоративного центру в створення вартості
  • Класифікація функцій корпоративного центру (в КПМГ розроблена методика, що дозволяє класифікувати процеси корпоративного центру за 4 групами - Мінімально-необхідний набір функцій, Контрольні аналітичні функції, Функції підвищення вартості, Функції надання послуг)
  • Розробка цільової структури і процесів корпоративного центру
  • Розробка методики оцінки діяльності корпоративного центру

  Формування організаційної структури

  • Розробка організаційної структури, зокрема, структури функціональних груп (секцій, відділів, департаментів), колективних груп (комітетів, комісій, рад) і проектних груп (робочі групи, проектні офіси)

  Розробка матриці розподілу повноважень та відповідальності за методикою RACI

  *Порівняльний аналіз виконується із використанням ресурсів внутрішньої бази даних КПМГ

  Команда КПМГ з управління персоналом допомагає компаніям вирішувати такі тактичні та стратегічні питання:

  Розробка системи винагород:

  • Визначення оптимальної системи винагород (фіксована, змінна та соціальна частина)
  • Розробка схем виплати премій з урахуванням стратегічних цілей та повноважень керівників структурних підрозділів
  • Розробка довгострокових заохочувальних виплат (включаючи виплати у формі інструментів капіталу чи акцій), формування кадрового резерву та моделей кар'єрного зростання
  • Розробка моделі комплектування штату у групі компаній, що дозволяє визначити оптимальний штатний розклад для підрозділів та здійснювати його моніторинг
  • Оцінка якості планування (для систем заохочення, що ґрунтуються на планових та фактичних показниках)

  Розробка моделі адміністративних можливостей

  Оцінка результатів діяльності вищого управлінського персоналу (для розстановки менеджерів у цільовій структурі) і розробка індивідуальних планів навчання та розвитку

   

  Оптимізація HR-процесів

  Група КПМГ з управління змінами допомагає компаніям здійснювати управління процесами змін як невід'ємною частиною комплексних проектів з трансформації управлінських системи управління, інтеграції та створення Єдиних центрів обслуговування, а також інших проектів, які передбачають суттєві зміни бізнес-процесів компанії. Ці послуги включають:

  Оцінка корпоративної культури:

  • Визначення та попередження ризиків і перешкод для змін, що існують у зв’язку з цінностями та переконаннями працівників та їхнім ставленням до роботи та компанії.

  Впровадження змін:

  • Оцінка готовності до змін
  • Розробка та моніторинг реалізації програм змін
  • КПМГ розробила Модель управління змінами, що дозволяє здійснювати управління змінами на різних етапах проектів. Модель включає такі інструменти: (1) Розробка стратегії змін, (2) Аналіз ризиків та розробка плану їх мінімізації, (3) Розробка заходів щодо залучення персоналу до процесів впровадження змін, (4) Розробка плану утримання ключових працівників, (5) Ефективне планування ресурсів, (6) Оцінка вигід від впровадження змін тощо.

  Управління комунікаціями:

  • Аналіз ефективності комунікацій
  • Розробка політики та плану комунікацій

  Управління комунікаціями забезпечує інформування персоналу про проміжні результати та поточні і заплановані зміни. Крім того, вона підтримує взаємодію між учасниками проекту та ефективний обмін даними.
   

   

   

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити

P3 Bio

KPMG P³ BIO

The key to understanding your workforce.