Фінансовий менеджмент | KPMG | UA

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Послуги КПМГ у сфері фінансового менеджменту.

Послуги КПМГ у сфері фінансового менеджменту.

Фінансова функція має бути узгоджена з бізнес-стратегією і забезпечувати фінансовий аналіз та збір даних, необхідних для підтримки корпоративних процесів прийняття рішень із одночасним виконанням юридичних та регулятивних вимог. Залучаючи професіоналів глобальної мережі, фінансовий менеджмент може забезпечити залучення необхідних людей із належними навичками у відповідних місцях і у необхідний час, які можуть допомогти організаціям перетворитися на лідерів у сфері фінансування. Маючи на меті максимізувати результати фінансової функції та збільшити її цінність для бізнесу, КПМГ надає широкий діапазон послуг у сфері фінансового менеджменту в рамках наших трьох мереж послуг (Ефективні фінансові операції, Ефективна підтримка процесів прийняття рішень та Фінансова стратегія та трансформація).


Ефективні фінансові операції

Ефективна фінансова функція допомагає ідентифікувати та впровадити конкретні вдосконалення, що вивільняють цінності та ресурси, забезпечуючи додатковий час для більш ефективної підтримки процесів прийняття рішень. Це базується на ефективній платформі інтегрованої операційної фінансової діяльності.

Ця мережа послуг включає такі пропозиції:

• Якісне звітування про закриття та інтеграцію операцій
• Оптимізація процесів фінансування
• Порівняльна оцінка результатів фінансового підрозділу
• Спільні фінансові послуги та аутсорсинг

 

Ефективна підтримка процесів прийняття рішень

Ця мережа послуг допомагає клієнтам створити ефективне цільове середовище фінансового планування та управління результатами, що дозволяє компанії приймати більш якісні рішення.

Послуга включає такі пропозиції:

• Управління грошовими коштами та робочим капіталом
• Управління витратами
• Управління фінансовою інформацією
• Управління фінансовими показниками
• Планування і бюджетування

 

Фінансова стратегія та трансформація

Фінансова стратегія та трансформація допомагають клієнту визначити роль фінансового підрозділу у досягненні головних цілей бізнесу. Вона дає можливість головному бухгалтеру чітко артикулювати концепцію та стратегію фінансового підрозділу, проаналізувати його результати, а також розробити прийнятну майбутню операційну модель.

Це включає широкий огляд фінансової функції, узгодження результатів із бізнес-потребами та визначення напрямків для вдосконалення у фінансовому середовищі. Це включає такі пропозиції:

• Узгодження бізнес-стратегії
• Формування партнерських відносин у сфері фінансування
• Відновлення фінансової стратегії
• Фінансова інтеграція і відокремлення
• Розробка організації служби фінансів
• Цільова операційна фінансова модель
• Фінансова трансформація
• Фінансова концепція та стратегія

Послугами КПМГ у сфері фінансового менеджменту користуються переважно компанії, що прагнуть підвищити прозорість та керованість бізнесу та створити більш ефективні інструменти управління бізнесом, контролю та оцінки результатів. 

КПМГ пропонує пакет спеціалізованих продуктів, що задовольняють потреби сучасного фінансового директора.

  • Фінансова стратегія: Розробка бачення, стратегічних цілей та довгострокових програм, спрямованих на створення фінансового підрозділу згідно з корпоративною стратегією та очікуваннями акціонерів
  • Інтеграція фінансової функції: Розробка впровадження та підтримка фінансової функції в процесах операцій злиття та придбання компаній
  • Центри спільних фінансових послуг (SSC): Впровадження, розробка та підтримка централізованої моделі послуг операційних (облікових) процесів фінансової функції
  • Швидке закриття: Розробка та впровадження процедури закриття періоду, що гарантує високу якість та вищу швидкість закриття
  • Планування і бюджетування: Вища ефективність існуючих систем планування та складання бюджетів; розробка і впровадження нової моделі та процедур планування та складання бюджетів
  • Інтегрована система управлінської інформації: Розробка і впровадження інтегрованого інформаційного середовища, що підтримує ефективне та інформоване прийняття рішень 


 

 

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити

Morris Treadway