Enterprise Perfomance Management | KPMG | UA

Enterprise Perfomance Management

Enterprise Perfomance Management

Група КПМГ надає допомогу компаніям, які прагнуть підвищити свою ефективність за рахунок покращення операційних, фінансових і економічних процесів.

Група КПМГ надає допомогу компаніям, які прагнуть підвищити свою ефективність.

Послуги групи в першу чергу є необхідними для генеральних директорів та керівників різних департаментів.

До послуг, які КПМГ надає у цій сфері, входять такі:

 • підвищення рентабельності і операційної ефективності, допомога в оптимізації затрат;
 • розробка стратегії ланцюжка поставок;
  допомога в оптимізації закупок;
 • управління продажами і обслуговуванням клієнтів;
 • управління оборотним капіталом;
 • управління проектами;
 • допомога в оптимізації бізнес-процесів і впровадження ІТ-систем.

Генерування грошових потоків було ключовою задачею будь-якої компанії у всі часи, але коли вона стикається з серйозними фінансовими проблемами, додатне значення руху грошових коштів стає запорукою її виживання.

Якщо ваша компанія має якісь проблеми з грошовими потоками, ми можемо допомогти вам підвищити ефективність управління грошовими коштами і оборотним капіталом шляхом:

1. Підвищення прозорості і вдосконалення засобів контролю над грошовими потоками. Це передбачає застосування ефективних методів прогнозування руху грошових коштів, удосконалення касової звітності, включаючи ключові показники діяльності, вдосконалення чинної політики і підвищення мотивації працівників, що забезпечить більш пильну увагу до цього питання при прийнятті рішень у рамках усієї компанії.

2. Виявлення можливостей і вдосконалення структури оборотного капіталу та інших аспектів діяльності, таких як казначейська функція, оподаткування, управління основними засобами та іншими активами, з метою забезпечення стабільності грошових потоків.

Для вирішення саме ваших питань робоча група КПМГ буде застосовувати індивідуальний підхід.

Група КПМГ з управління фінансами і казначейством надає допомогу компаніям державного і приватного сектора у вирішенні ними тактичних і стратегічних задач. Ми працюємо з усіма компаніями незалежно від їх розміру і складності господарських операцій.

До послуг, які надаються у цьому напрямку, відносяться:

Управління казначейством:

 • управління грошовими коштами і ліквідністю;
 • фінансове моделювання і хеджування;
 • управління інвестиціями;
 • казначейські інформаційно-технологічні системи;
 • оцінка ефективності діяльності;

Організація і трансформація казначейства:

 • централізація казначейських функцій;
 • вибір і впровадження казначейських систем;
 • злиття і поглинання;
 • трансфертне ціноутворення;
 • інфраструктура і кадрові ресурси казначейства;
 • підвищення віддачі від роботи казначейства.

Порівняльний аналіз і оцінка ефективності:

 • порівняльний аналіз ефективності діяльності казначейства;
  визначення і оцінка ризиків;
 • дотримання вимог внутрішньої політики компанії.

Управління товарно-сировинними і енергетичними стратегіями і операціями:

 • виявлення і моделювання ризиків;
 • закупки і хеджування;
 • інфраструктура і управління;
 • вибір і впровадження систем управління і моніторингу енергетичних і сировинних торгових операцій.

Облік казначейських операцій:

 • аналіз і допомога у застосуванні нормативних документів стосовно ведення бухгалтерського обліку;
 • облік операцій хеджування;
 • управління процесом ведення бухгалтерського обліку;

Оподаткування:

 • податкове планування і аналіз;
 • допомога у підготовці документів для узгодження застосовуваного підходу з податковими органами і підготовка експертного висновку;
 • аналіз податкових питань;
 • реалізація податкової стратегії.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити