Звіт KPMG «13-й п'ятилітній план Китаю» | KPMG | UA
close
Share with your friends

Звіт KPMG «13-й п'ятилітній план Китаю»

Звіт KPMG «13-й п'ятилітній план Китаю»

На закритій зустрічі в Пекіні в комплексі Diaoyutai State Guesthouse був представлений звіт КПМГ «13-й п'ятирічний план: трансформація економіки Китаю та інтеграція країни у світову економіку».

1000

За цією темою

Це другий звіт у серії публікацій про можливості китайських та іноземних компаній і ППК, підготовлений Міжнародною практикою по роботі з китайськими компаніями KPMG Global China Practice та присвячений ППК.

Відвідавши цю зустріч голова KPMG International Джон Веймайер зазначив: «Китай має стратегічно важливе значення для компаній і урядів всіх країн світу. Незважаючи на безліч труднощів, з якими йому доводиться стикатися, Китай буде надалі залишатися локомотивом світового економічного зростання та джерелом можливостей в бізнесі ».

13-й п'ятирічний план Китаю (ППК) може стати початком золотого сторіччя для міжнародних інвесторів завдяки реалізації амбітної та комплексної програми реформ, що відкриває нові інвестиційні можливості для китайських і зарубіжних компаній, говориться в новому звіті КПМГ.

Звітом визначені сім ключових пріоритетів розвитку Китаю на 5 років:

 1. розробка інноваційної структури економіки і прискорення промислової модернізації;
 2. сприяння трансформації промисловості;
 3. створення нової моделі узгодженого розвитку регіонів;
 4. просування розвитку враховуючи захист навколишнього середовища, який стає стратегічним пріоритетом;
 5. побудова суспільства, що надає рівні можливості всім його членам, та підвищення якості життя;
 6. підвищення відкритості та глобальна інтеграція;
 7. поглиблення реформ, спрямованих на розвиток ринку за рахунок поступальної реалізації інституційних реформ.

У звіті також наголошується, що ППК приділяє велику увагу структурній реформі пропозиції, яка стане основою для розробки інших ініціатив в області економічного розвитку. Структурна реформа пропозиції переслідує три основні цілі, які також відкривають привабливі інвестиційні перспективи:

 1. сприяння модернізації промислових структур;
 2. посилення орієнтованих на ринок реформ в основних галузях економіки;
 3. досягнення п'яти цілей:
  • скорочення виробничих потужностей, рівня запасів, частки позикових коштів
  • скорочення витрат
  • усунення структурних недоліків.

«У ППК взятий курс на економічний і соціальний розвиток країни протягом найближчих 5 років, - сказав голова KPMG International Джон Веймайер. - Важливо домогтися більш глибокого розуміння суті і спрямованості ППК, щоб забезпечити приплив іноземних інвестицій у нові галузі, які мають високу потребу в залученні іноземного капіталі, технологій та досвіду, та які здатні стати каталізатором інновацій та інструментом економічної трансформації країни. Це також повинні зрозуміти іноземні компанії, щоб привести свої стратегії у відповідність з пропозиціями ринку і бути готовими до зміни характеру ризиків, які супроводжують нові та вже існуючі інвестиції ».

За словами Хонсон Те, співголови KPMG в Китаї, масштаби і значимість трансформації, реформ і відкритості, передбачені ППК, а також можливості, що відкриваються перед іноземними та китайськими компаніями, неможливо переоцінити. «Але яку роль у цьому процесі уряд Китаю відводить іноземним компаніям? Які можливості відкриваються перед ними та як їм варто позиціонувати себе, щоб витягти з нових можливостей максимум переваг? Який підхід варто застосовувати іноземним компаніям при встановленні партнерських відносин з китайськими компаніями? І, нарешті, до яких дій вдається уряд Китаю для вирішення проблем в діловому середовищі країни, що хвилюють представників зарубіжної бізнес-спільноти?».

На сьогоднішній день Китай зробив уже чимало зусиль для того, щоб зробити свою економіку високоприбутковою, а структурні зміни незабаром виведуть промисловість країни на середньо-високий рівень у ланцюжку створення вартості, що підтверджується постійним ускладненням технологій, застосовуваних у різних секторах економіки. Партнерство іноземних і китайських компаній у цій сфері здатне забезпечити подальший успішний розвиток країни, отримання пов'язаних з цим вигод, рух до «нової реальності» у розвитку економіки і побудова «помірно процвітаючого суспільства», - зазначив Бенні Ліу, співголова KPMG в Китаї.

«Створення партнерств між китайськими та іноземними компаніями у нових секторах та галузях стане ключовим способом досягнення соціальних та економічних цілей, сформульованих у ППК, - заявив Бенні Ліу. - З метою прискорити трансформацію економіки Китаю, китайські компанії можуть купувати закордонні технології та бізнес-моделі для впровадження всередині країни, проте іноземні інвестори можуть запропонувати не тільки необхідні виробничі технології і бізнес-моделі, але й свій практичний досвід».

Результатом трансформації економіки країни стане поява нових факторів зростання, нових галузей, нових інститутів і нових можливостей, вважає Олександр Гаврилюк, голова практики КПМГ в Україні по роботі з китайськими компаніями.

«Як зазначено в звіті, все це створює більш сприятливі умови і відкриває нові сектори китайської економіки для іноземних інвестицій, а перед китайськими інвесторами відкриває можливість купувати ресурси та технології за кордоном та успішно застосовувати їх для створення нових компаній в Китаї», - сказав він.

Згідно зі звітом, для приватних і навіть іноземних інвесторів, поступово спрощується доступ до традиційних монополій в економіці Китаю, комунальних підприємств, що знаходяться у власності держави, і сфери держпослуг. У перспективі це відкриває нові канали для надходження прямих іноземних інвестицій і надає китайським інвесторам, які вкладають кошти у купівлю зарубіжних активів, можливість домогтися синергетичного ефекту та встановити взаємовигідне співробітництво між китайськими компаніями ї їх закордонними партнерами.
У звіті також відзначається, що Китай буде прагнути більшої двосторонньої відкритості та створення інститутів і механізмів, які заохочуватимуть співробітництво максимально відповідаючи правилам міжнародної торгової та інвестиційної діяльності. Після прийняття перерахованих заходів очікується збільшення припливу прямих іноземних інвестицій у країну та зростання прямих інвестицій Китаю в інші країни, говориться в звіті.

«Ми сподіваємося, що даний звіт стане цінним джерелом інформації не тільки для китайських, а й для іноземних компаній, будь то транснаціональні корпорації, нішеві гравці або нові компанії, що працюють в сфері революційних технологій, та допоможе їм знайти способи не тільки отримувати вигоду від зростання економіки Китаю, але й вносити свій вклад в її трансформацію », - вважає глава міжнародної практики КПМГ по роботі з китайським компаніями Он Барбер.

Як представлено у висновках до звіту, такий підхід є вигідним з точки зору ділових та національних інтересів, якщо взяти до уваги прагнення Китаю до підтримки середньо-високих темпів зростання, виходу на середньо-високий рівень в ланцюжку створення вартості і побудови високоприбуткової економіки.

Інформація про Міжнародну практиці KPMG по роботі з китайськими компаніями

Міжнародна практика KPMG по роботі з китайськими компаніями, штаб-квартира якої розташована в Пекіні, відіграє провідну роль в «зближенні Китаю зі світом» і в «зближенні світу з Китаєм». У світлі постійно зростаючої значущості прямих інвестицій Китаю в інші країни як для самого Китаю, так і для країн, що приймають ці інвестиції, в KPMG була утворена Міжнародна практика по роботі з китайськими компаніями, відділення якої відкриті майже в 60 країнах світу, в тому числі в країнах і регіонах, охоплених проектом «один пояс і один шлях». Наші експерти по праву пишаються своєю участю в багатьох знакових проектах, пов'язаних з китайськими інвестиціями в економіку інших країн. Ми також прагнемо забезпечувати методологічне та інше сприяння діяльності китайських компаній, пов'язане з іноземними інвестиціями, яке також полягає в інтеграції китайських компаній до місцевих бізнес-спільнот та встановленні контактів з потенційними партнерами на ключових зарубіжних ринках.

Міжнародна практика по роботі з китайськими компаніями підвищує здатність KPMG надавати професійні послуги іноземним компаніям під час їх виходу на ринок Китаю та здійснення діяльності. І хоча безліч наших клієнтів активно і успішно працюють на ринку Китаю протягом уже декількох десятиріч, ми повинні відзначити, що 13-й п'ятирічний план знаменує собою початок нової ери в області співпраці китайських та іноземних компаній. У планах є взяття курсу на економічний і соціальний розвиток країни протягом найближчих п'яти років, а сам план є наочним підтвердженням того, наскільки змінилося ставлення уряду країни до питання залучення та використання прямих іноземних інвестицій. На тлі зусиль, що вживаються учасниками ринку для того, щоб досягти успіху в Китаї в умовах «нової реальності», іноземним компаніям необхідно ретельно продумати внесок, який вони можуть внести у трансформацію китайської економіки, привести свої бізнес-стратегії у відповідність з пропозиціями ринку та бути готовими до зміни профілю ризиків.

Завдяки Міжнародній практиці по роботі з китайськими компаніями KPMG має можливість працювати в тісному контакті як з китайськими, так і з іноземними компаніями, допомагаючи їм орієнтуватися в складних та постійно мінливих умовах ведення бізнесу, створювати ділові партнерства, що мають стратегічно важливе значення, і будувати платформи, для забезпечення стабільного положення на ринку і підтримувати його в довгостроковій перспективі. В основі такого співробітництва лежать передові інтелектуальні напрацювання Міжнародної практики KPMG по роботі з китайськими компаніями, сформульовані в ході спільної роботи з органами державної влади та провідними галузевими організаціями Китаю.

Тому незалежно від того, чи ви представляєте китайську компанію, яка планує вкласти кошти в купівлю зарубіжних активів, або іноземну компанію, яка розглядає нові можливості для розширення свого бізнесу в Китаї і забезпечення вкладу в його економіку, KPMG та її Міжнародна практика по роботі з китайськими компаніями мають у своєму розпорядженні, і готові надати у ваше розпорядження актуальну та корисну інформацію, практичний досвід і ресурси, які поза всякими сумнівами допоможуть вам досягти успіху.

KPMG у соцмережах

 • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Запит про послуги KPMG

 

Відправити