Дослідження КПМГ "Майбутня держава 2030" | KPMG | UA

Дослідження КПМГ "Майбутня держава 2030"

Дослідження КПМГ "Майбутня держава 2030"

«Уряди держав повинні планувати, думати і діяти по-новому, в деяких випадках приймати непопулярні рішення, щоб бути готовими до впливу глобальних мега-трендів, мобілізуючи світові ресурси та економічний потенціал», – про це йде мова у результатах всесвітнього дослідження  KPMG International, «Майбутня держава 2030».

1000

За цією темою

У доповіді за підсумками дослідження «Майбутня держава 2030», створеній у партнерстві з  Центром Моват (The Mowat Centre) Школи державної політики та управління в Університеті Торонто, представлено 9 мегатенденцій, які впливають на уряд будь-якої країни на всіх рівнях.


1. Демографія

2. Розширення можливостей для особистості

3. Високоефективні технології

4. Економічні взаємозв'язки

5. Державний борг

6. Зміна балансу сил в економіці

7. Зміна клімату

8. Дефіцит ресурсів

9. Урбанізація

 


Ці мега-тренди пов'язані з  найважливішими світовими проблемами, зокрема:

 • Брак ресурсів. Світовий попит на продовольство до 2030 року зросте на 50%, на воду - на 40%.
 • Нерівномірне старіння населення. У країнах, що розвиваються, зростає кількість працездатної молоді, в той час як у більшості розвинених країн продовжується тенденція до старіння населення.
 • Зростаючий і все більш технологічно обізнаний середній клас пред'являє більш високі вимоги до влади в умовах зростання державного боргу;
 • Економіки окремих країн стають все більш взаємопов'язаними і взаємозалежним. 

 

Для реалізації ефективних програм в умовах мінливої ​​реальності, уряди мають ретельно переглянути потенціал своїх країн, включаючи оцінку ризиків та управління змінами, взаємодію із зацікавленими сторонами в довгостроковій перспективі та обізнаність про країну міжнародної спільноти.

 

Завантажити повний звіт «Майбутні держави 2030» (українською).


Завантажити повний звіт «Майбутні держави 2030» (англійською).

 


 

Демографія, розширення можливостей для особистості та високоефективні технології

 

У результаті дослідження КПМГ встановлено дев’ять глобальних мегатрендів: демографічні зміни, розширення можливостей для особистості, використання нових технологій технології, eкономічні взаємозв’язки, державний борг, зміна балансу сил в економіці, зміна клімату, дефіцит ресурсів, урбанізація.


Ці тренди великою мірою пов’язані між собою і діють глобально, але при цьому кожна країна неминуче буде повинна визначити, наскільки ті чи інші зміни є релевантними для конкретної країни.


Основні глобальні сили, що формуються сьогодні, матимуть значний вплив на майбутній ландшафт державного та приватного сектору до 2030 року. Хоча глобальні мегатренди вже були задокументовані на макрорівні, KPMG International прагнула більш глибокого осягнення їх наслідків для національних урядів і тих, хто приймає рішення у громадському секторі, і тому залучила Mowat Centre при Школі публічної політики та державного управління Університету Торонто (Канада) для проведення цільового дослідження. Результати, отримані в ході цього дослідження, є приводом для серйозних розмов на найближчі кілька років.


Дев’ять глобальних мегатрендів можуть бути в широкому сенсі згруповані таким чином, щоб відобразити зміни статусу та очікувань громадян, зміни глобальної економіки та зміни фізичного оточення.


У цій статті ми розглянемо зміни першої категорії, що стосуються статусу та очікувань громадян. До них належать такі мегатренди: демографія, розширення можливостей для особистості та високоефективні технології.


Демографія


Збільшення тривалості життя та зменшення народжуваності збільшують питому вагу літніх людей у всьому світі, ставлячи під загрозу достатність коштів у системах соціального забезпечення, включаючи виплати пенсій та медичне обслуговування.


До 2030 року кількість людей у віці від 65 років та старше подвоїться до 1 мільярда у всьому світі, що викликає занепокоєння щодо продуктивності ринку праці та здатності існуючих фіскальних систем витримувати натиск з боку літніх людей. У той самий час в деяких регіонах виникли проблеми із забезпеченням роботою великої кількості молоді через перенасиченість ринку.


В наслідок дії цього тренду до 2030 року можна очікувати старіння населення світу, що призведе до посилення тиску на державні пенсійні системи і збільшення витрат на медичне обслуговування. Прогнозується, що до 2030 року витрати на виплату пенсій складатимуть 1.3 відсотки від ВВП у розвинутих країнах та 2.2 відсотки від ВВП у країнах, що розвиваються.

В той самий час, 90% всього незанятого населення світу проживає в країнах, що розвиваються, і цей показник буде швидко зростати. Наприклад, в Індії впродовж наступних 20 років 1 мільйон людей набуватиме працездатного віку щомісячно.

 

Що потрібно змінити урядам?

 • Здійснювати пенсійні реформи, які вважаються справедливими з точки зору різних поколінь, наприклад, збільшення віку виходу на пенсію, зміни щодо права обіймати певну посаду з настанням певного віку, зміни рівня оподаткування або рівня обслуговування.
 • Розробляти та впроваджувати політики, які заохочують інвестування з боку роботодавців, що веде до створення нових робочих місць.


Повний перелік рекомендованих змін дивіться у файлі.

 

Розширення можливостей для особистості


Прогрес у сфері освіти та технологій у всьому світі сприяв тому, що можливості для розвитку особистості сьогодні є як ніколи великими. У результаті цього посилилися вимоги щодо прозорості та публічності діяльності уряду та прийнятті рішень у громадській сфері. Ці зміни триватимуть і надалі, та завдяки їм у людській історії настане нова ера, у якій до 2022 року кількість людей середнього класу перевищить кількість бідних.
На сьогодні глобальний рівень грамотності складає 84 відсотки, становище жінок поліпшується, мільйони людей піднімаються з бідності, а Інтернет забезпечує платформу для розвитку кожного та надає змогу бути почутим. 50 населення світу матиме доступ до Інтернет до 2030 року. Нагадаємо, що в 2012 році цей показник складав лише 34%.


Що повинні змінити уряди?

 • Здійснювати переоцінку нерівності у розподілі доходів для забезпечення того, щоб усі верстви населення отримували вигоди від економічного процвітання.
 • Урядам країн, що розвиваються, може бути необхідно змінити свої орієнтири в торговій політиці та програмах підтримки промисловості, щоб краще відповідати можливостям росту, що відкриваються (наприклад, зосередження уваги середнього класу на нових ринках).


Повний перелік рекомендованих змін дивіться у файлі.


Високоефективні технології


Згідно звіту IBM “What is the big data?”, опублікованому у 2013 році, 90% всіх цифрових даних у світі було створено за останні два роки. Таке зростання обсягу та швидкості доступу до інформації та комунікацій може створювати нові ринки та слугувати викликом для існуючих інституцій. Оскільки розвинуті країни мають більший доступ до багатьох з цих технологій зараз, розмаїття технологічних інновацій забезпечує можливості для швидшого просування для менш розвинутих країн з метою набуття капіталу на нових ринках, що змінюються.
Серед наслідків, викликаних запровадженням нових технологій можна перерахувати трансформування спілкування, великі обсяги даних, нечіткість меж між публічним та приватним, зміна безпеки та політик із зосередженням уваги на злочинах у кібернетичному просторі, моделі нових соціальних послуг, нове майбутнє виробництва та еволюція транспортних засобів.


Що повинні змінити уряди?

 • Використовувати «технологічні» успіхи для розробки розвинутих каналів доставки послуг, що є інтегрованими, більш швидкими та масштабними.
 • Використовувати нові високоефективні технології, включаючи соціальні засоби інформації для комунікації з громадянами країни.
 • Позиціонувати себе як органи, що на ранніх стадіях приймають нові технології, а не просто є їх послідовниками, вимагаючи відповідної готовності до ризику.

Повний перелік рекомендованих змін дивіться у файлі.

 

Єдиного шляху, яким могли б крокувати всі уряди у світі, немає. Хоча цей звіт має глобальний характер, вплив кожного з мегатрендів, що розглядаються в ньому, на місцевому рівні, особливо з урахуванням потреб країн, що відрізняються одна від одної за розміром, станом економічного розвитку, моделлю державного управління та низкою інших чинників, неминуче вимагатиме застосування різних підходів.

© 2017 KPMG-Ukraine Ltd., a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити