Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного о... | KPMG | UA

Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром

Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного о...

4 липня 2013 року Верховна Рада України ухвалила законопроект № 24 від 17 травня 2013 року.

1000

За цією темою

Конвенція передбачає наступні ставки податку на доходи нерезидентів, що застосовуються при здійсненні платежів між резидентами України і Кіпру:

Дивіденди:

  • 5% (у разі якщо фактичний власник-отримувач дивідендів володіє щонайменше 20% корпоративних прав компанії, яка виплачує дивіденди, та інвестував у її акції або корпоративні права щонайменше 100 000 євро);
  • 15% (у решті випадків).

Проценти:

  • 0% (у разі якщо проценти одержуються безпосередньо або за допомогою уряду чи адміністративно-територіальної одиниці або агентства Договірної держави або за позикою, наданою, гарантованою або застрахованою відповідним державним органом);
  • 2% (у решті випадків).

Роялті

  • 5% (щодо авторських прав на наукові твори, патенти, торгові марки, таємні формули, процеси чи інформацію щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду);
  • 10% (у решті випадків).


Конвенція запроваджує концепцію фактичного (бенефіціарного) власника доходу, обов’язкову для застосування знижених ставок податку при виплаті дивідендів, процентів чи роялті. На відміну від діючої  Конвенції між СРСР і Кіпром від 1982 року, Конвенція окремо передбачає правила оподаткування доходів від приросту капіталу.


Окрім цього, Конвенція вводить процедуру обміну інформацією між податковими органами, який загалом відповідає положенням Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку. Також в ній представлені більш детальніші положення про недискримінацію, зокрема, стосовно віднесення на податкові витрати сум процентів, роялті та інших платежів, що виплачуються на користь нерезидентів.


Конвенція має вступити в силу після обміну ратифікаційними документами між Україною та Кіпром і  підлягатиме застосуванню стосовно сум, що виплачуються з або після першого січня календарного року, наступного за роком вступу в силу Конвенції. Таким чином, у разі якщо обмін ратифікаційними документами відбудеться у 2013, Конвенція набуде чинності з 1 січня 2014 року.


При цьому слід зазначити, що через неточність формулювання у англійській версії Конвенції може утворитися ситуація, коли Конвенція 1982 року втратить силу, а нова Конвенція – не буде підлягати застосуванню. Таким чином, протягом цього часу виплата дивідендів, процентів і роялті між резидентами Кіпру та України може оподатковуватися за загальною ставкою податку на доходи нерезидентів, передбаченою Податковим кодексом України, тобто 15%. Ми сподіваємося, що зазначена неясність буде вирішена відповідно до процедури взаємного узгодження та/або надання відповідних роз’яснень українськими та/або кіпрськими податковими органами.


Слід зазначити, що Конвенція може мати суттєвий вплив на податковий статус українських та міжнародних груп, які провадять свою діяльність в Україні. КПМГ в Україні готова надати додаткові коментарі щодо застосування Конвенції та надати допомогу у реструктуруванні бізнесу у зв’язку із зазначеними змінами.

© 2017 KPMG-Ukraine Ltd., a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити