Ризик-менеджмент: що лежить за межами бюрократії | KPMG | UA

Ризик-менеджмент: що лежить за межами бюрократії

Ризик-менеджмент: що лежить за межами бюрократії

КПМГ випустила нове дослідження еволюції підходів до управління ризиками у великих російських компаніях фінансового та нефінансового секторів.

1000

За цією темою

Респондентами стали великі компанії з різних галузей економіки та регіонів Росії, а також декілька банків і організацій Республіки Казахстан. Питання дослідження були розділені на дві частини: перша була присвячена поточному стану ризик-менеджменту в компанії, друга стосувалася основних бар'єрів, що заважають розвитку процесу управління ризиками. Результати порівнювалися з аналогічними даними 2009 року по країнам Азії, Австралії, Північної Америки та Західної Європи.

 

Дослідження дозволило виділити кілька ключових моментів:

 

  • Більшість респондентів визнають важливість дієвої системи управління ризиками.
  • Необхідно оживляти системи ризик-менеджменту і розвивати корпоративну культуру компаній в галузі управління ризиками: потрібно підвищувати якість інформації, що розкривається за ризиками та ефективність її використання при стратегічному плануванні і прийнятті рішень.
  • Незважаючи на погіршення економічної ситуації після фінансової кризи, підхід до управління ризиками переглянули лише в 14% компаній-респондентів На думку більшості опитаних, необхідна цілісна система управління ризиками.
  • Респонденти Росії і Казахстану ставлять процес виявлення нових ризиків на одне з останніх місць, тоді як зарубіжні компанії відзначають саме його як одне з найбільш пріоритетних завдань ризик-менеджера в компанії.
  • Серед основних бар'єрів, що перешкоджають ефективному управлінню ризиками, західні організації назвали низьку якість наданої інформації (43% респондентів), неможливість отримання точної оцінки ризиків компанії (36%) і низьку ефективність методик виявлення, оцінки та управління ризиками (33%). Серед опитаних компаній Росії і Казахстану більшість респондентів відзначили недостатній взаємозв'язок між функціональними підрозділами компанії в частині управління ризиками (57%), а також відсутність відповідної корпоративної культури (55%).
  • Найбільш суттєві внутрішні фактори, що сприяють розвитку ризик-менеджменту, – фокус на зниженні витрат і підвищення ефективності діяльності (67%), потреба в управлінні ризиками у топ-менеджменту компанії (29%). Серед найбільш значущих зовнішніх факторів респондентами були виділені погіршення економічної ситуації (57%) та підвищення конкуренції (37%).

© 2017 KPMG-Ukraine Ltd., a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити