Yaklaşan Eğitimlerimiz | KPMG | TR

Yaklaşan Eğitimlerimiz

Yaklaşan Eğitimlerimiz

Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.

Açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere başvuruda bulunabilirsiniz.

Yeni* CFO’lara Özel Gündem (1 gün) - İstanbul  
Yeni* CFO’lara Özel Gündem (1 gün) - İzmir  
Danışmanlık  
Uygulamalı İç Denetim ve İç Kontrol (2 gün)  
Suistimal İnceleme ve İfade Alma Teknikleri (1 gün) 5 Şubat
Yurt Dışı Büyüme Stratejisi / Hedef Pazarların Belirlenmesi (1 gün)  
Kurumsal Risk Yönetimi (1gün)  
Etik Komitesi Eğitimi ( 1gün) - İzmir  
Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (2 gün) 18-19 Aralık
Laboratuvar Ortamında Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (5 gün) 11-12-13-14-15 Aralık
ITIL Temelleri Eğitimi (2 gün) - İstanbul 18-19 Ocak 2018
Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş (2 gün) - İstanbul 14-15 Aralık
Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (2 gün) - İstanbul  
Siber Güvenlik ve Farkındalık  
İhbar Bildirim Hatlarının Kurulması ve Yönetimi (1 gün) - İstanbul  
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (1 gün) - İstanbul 20 Aralık
Proje Yönetimi Eğitimi (2 gün) - İstanbul 18-19 Ocak
UFRS
 
Uygulamalı Temel UFRS (3 gün)  
VUK-UFRS Farkları (1 gün)  
UFRS’ye Göre Konsolidasyon  (1 gün)  
Yeni* UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi (1 gün) - İstanbul 15 Aralık
Yeni* UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi (1 gün) - Ankara  
Yeni* UFRS 16 - Kiralamalar (1 gün) - İstanbul 15 Aralık
Yeni* UFRS 16 - Kiralamalar (1 gün) - Ankara  
UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü (1 gün)  
UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12-Kurumlar Vergisi/Ertelenmiş Vergi) (1 gün) - İstanbul 21 Aralık
UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12-Kurumlar Vergisi/Ertelenmiş Vergi) (1 gün) - İzmir - İndir (PDF 251KB)  
Yeni* Sigortacılık Muhasebe Uygulamaları ve TMS/TFRS Karşılaştırması (2 gün) 18-19 Aralık
Vergi  
Gümrük Denetimleri ve Sıkça Yapılan Yanlışlar (1 gün) - Bursa  
Temel Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İstanbul  
Temel Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İzmir  
İnşaat İşlerinde Vergilendirme (1 gün) - İstanbul  
Ar-ge ve Teknokentler Hakkında Herşey (1gün)  
İleri Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İstanbul  
E-Defter, E-Fatura Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar (1/2 gün) - İzmir 15 Aralık
Yöneticilerin Gümrük İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gerekenler (1 gün) - İstanbul 15 Aralık
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamında Alınacak Eğitimler (1 gün)  
Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri (1 gün)  
Kurumlar Vergisi öncesi Önemli Hatırlatmalar ve Dönem Sonu İşlemleri (1 gün) 21 Aralık
Mali İşler Yöneticileri İçin Yeni Öncelik - Vergi Denetim
Süreçleri
(1 gün)
 
Gümrük Denetimleri ve Sıkça Yapılan Yanlışlar (1 gün) - İstanbul  
Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi (1/2 gün) 19 Aralık
Yeni* BEPS Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu Eğitimi (1 gün) - İstanbul 14 Aralık
Vergi Sisteminin Esasları ve Küresel Şirketlerde Vergi Yönetimi (1 gün) İndir (PDF 140KB)  
Bordro Uygulamaları Atölyesi (1 gün) - İzmir 18 Aralık
Yatırım Teşvikte Yeni Dönem ve En Güncel Vergisel Teşvikler (1 gün)  
Yeni* Temel Bordro (1 gün) 18 Aralık
Muhasebe-Finans  
Yeni* Finansal Matematik (1 gün)  
Yeni* Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler (1 gün)  
Yeni* Satış ve Pazarlama Alanında Çalışanlar İçin Mali Analiz (2 gün) 12-13 Aralık
Yeni* Ürün Maliyeti, Performans Analizi, Karar Alma (1 gün) 20 Aralık
Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 gün) 28-29 Aralık
Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama (1 gün) 20 Aralık
Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı (2 gün) 21-22 Aralık
Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması (2 gün) 25-26 Aralık
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - İstanbul  18 Aralık
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - Ankara  
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - İzmir  
Beyanname Hazırlayanlar İçin Temel Düzey Vergi ve Muhasebe (1 gün) - İstanbul  
Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi (1 gün)  
Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama (1 gün) 20 Aralık
Yeni* Şirket Değerlemesine Baz Bilanço ve Gelir Tablosu Analizleri (1 gün)  
Yeni* İleri Düzey Vergi ve Muhasebe (2 gün) - İstanbul  
Yeni* İleri Düzey Vergi ve Muhasebe (1 gün) - İzmir 15 Aralık
Temel Düzey Muhasebe (2 gün) - İstanbul  
Temel Düzey Muhasebe (2 gün)- İzmir 14-15 Aralık
20-21 Ekim
20-21 Ekim
13-14 Aralık
13-14 Aralık
28 Kasım
14 Kasım
17-18 Kasım

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder