Yaklaşan Eğitimlerimiz | KPMG | TR

Yaklaşan Eğitimlerimiz

Yaklaşan Eğitimlerimiz

Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.

Açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere başvuruda bulunabilirsiniz.

Yeni* CFO’lara Özel Gündem (1 gün) - İstanbul  
Yeni* CFO’lara Özel Gündem (1 gün) - İzmir  
Danışmanlık  
Yeni* Liderliğin Esasları (5 gün)  12-13-19-20-21 Nisan
Uygulamalı İç Denetim ve İç Kontrol (2 gün) 12-13 Nisan
Suistimal İnceleme ve İfade Alma Teknikleri (1 gün) 30 Mart
Yurt Dışı Büyüme Stratejisi / Hedef Pazarların Belirlenmesi (1 gün)  
Kurumsal Risk Yönetimi (1gün) 23 Mart
Etik Komitesi Eğitimi ( 1gün) - İzmir 16 Nisan
Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (2 gün)  
Laboratuvar Ortamında Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (5 gün)  
ITIL Temelleri Eğitimi (2 gün) - İstanbul 17-18 Mayıs
Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş (2 gün) - İstanbul 15-16 Mart
Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (2 gün) - İstanbul 22-23 Mart
Siber Güvenlik ve Farkındalık  
İhbar Bildirim Hatlarının Kurulması ve Yönetimi (1 gün) - İstanbul 23 Mart
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (1 gün) - İstanbul  
Proje Yönetimi Eğitimi (2 gün) - İstanbul 8-9 Mart
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi (1 gün) 29 Mart
Uyum Yönetimi (1 gün) 27 Nisan
UFRS
 
Uygulamalı Temel UFRS (3 gün) 26-27-28 Mart
VUK-UFRS Farkları (1 gün)  
UFRS’ye Göre Konsolidasyon  (1 gün)  
Yeni* UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi (1 gün) - İstanbul 19 Mart
Yeni* UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi (1 gün) - Ankara  
Yeni* UFRS 16 - Kiralamalar (1 gün) - İstanbul 20 Mart
Yeni* UFRS 16 - Kiralamalar (1 gün) - Ankara  
UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü (1 gün)  
UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12-Kurumlar Vergisi/Ertelenmiş Vergi) (1 gün) - İstanbul  
UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12-Kurumlar Vergisi/Ertelenmiş Vergi) (1 gün) - İzmir - İndir (PDF 251KB)  
Yeni* Sigortacılık Muhasebe Uygulamaları ve TMS/TFRS Karşılaştırması (2 gün) 29-30 Mart
Yeni* BOBİ'ler için Finansal Raporlama Standartları (3 gün) 26-27-28 Şubat
Vergi  
Yeni* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eğitimi (1 gün) - İstanbul 10 Mayıs
Yeni* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eğitimi (1 gün) - İzmir 8 Mayıs
Yeni Başlayanlar İçin Gümrük ve Dış Ticaret (1 gün) - İzmir  
Gümrük Denetimleri ve Sıkça Yapılan Yanlışlar (1 gün) - Bursa  
Temel Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İstanbul  
Temel Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İzmir  
İnşaat İşlerinde Vergilendirme (1 gün) - Ankara 9 Nisan
Ar-ge ve Teknokentler Hakkında Herşey (1gün) 30 Mart
İleri Düzey Vergi Uygulamaları (1 gün) - İstanbul  
E-Defter, E-Fatura Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar (1/2 gün) - İzmir  
Yöneticilerin Gümrük İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gerekenler (1 gün) - İstanbul  
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamında Alınacak Eğitimler (1 gün)  
Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri (1 gün)  
Kurumlar Vergisi öncesi Önemli Hatırlatmalar ve Dönem Sonu İşlemleri (1 gün) 3 Nisan
Mali İşler Yöneticileri İçin Yeni Öncelik - Vergi Denetim
Süreçleri
(1 gün)
 
Gümrük Denetimleri ve Sıkça Yapılan Yanlışlar (1 gün) - İstanbul  
Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi (1/2 gün)  
Yeni* BEPS Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu Eğitimi (1 gün) - İstanbul  
Vergi Sisteminin Esasları ve Küresel Şirketlerde Vergi Yönetimi (1 gün) İndir (PDF 140KB)  
Bordro Uygulamaları Atölyesi (1 gün) - İzmir  
Yatırım Teşvikte Yeni Dönem ve En Güncel Vergisel Teşvikler (1 gün)  
Yeni* Temel Bordro (1 gün) 14 Mart
Muhasebe-Finans  
Yeni* Finansal Matematik (1 gün)  
Yeni* Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler (1 gün)  
Yeni* Satış ve Pazarlama Alanında Çalışanlar İçin Mali Analiz (2 gün) 6-7 Mart
Yeni* Ürün Maliyeti, Performans Analizi, Karar Alma (1 gün)  
Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 gün)  
Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama (1 gün) 6 Nisan
Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı (2 gün) 19-20 Nisan
Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması (2 gün)  
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - İstanbul 20 Şubat
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - Ankara  
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans (1 gün) - İzmir 9 Mart
Beyanname Hazırlayanlar İçin Temel Düzey Vergi ve Muhasebe (1 gün) - İstanbul  
Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi (1 gün)  
Yeni* Şirket Değerlemesine Baz Bilanço ve Gelir Tablosu Analizleri (1 gün) 22 Şubat
Yeni* İleri Düzey Vergi ve Muhasebe (2 gün) - İstanbul 15-16 Mart
Yeni* İleri Düzey Vergi ve Muhasebe (1 gün) - İzmir  
Temel Düzey Muhasebe (2 gün) - İstanbul 20-21 Şubat
Temel Düzey Muhasebe (2 gün)- İzmir 15-16 Mart
20-21 Ekim
20-21 Ekim
13-14 Aralık
13-14 Aralık
28 Kasım
14 Kasım
17-18 Kasım

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder